Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. AHMET SEYFEDDİN GÜRBÜZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : ahmetseyfeddingurbuz@hotmail.com
Projeler
1. NON VALVÜLER ATRİAL FİBRİLASYON YA DA ATRİAL FLUTTER HASTALARINDA, STANDART ANTİKOAGÜLAN TEDAVİDEN SONRA ELDE EDİLEN SOL ATRİAL YA DA SOL ATRİAL APENDİKS TROMBÜSÜNÜN SONUCUNA İLİŞKİN TEMEL VERİLERİNİ SAĞLAYAN RETROSPEKTİF KAYIT ÇALIŞMASI
Tamamlandı
Aktif
2. GÜNDE BİR KEZ ORAL RİVAROKSİBANIN (BAY 59-7939), NON-VALVÜLER ATRİAL FİBRİLASYON YA DA ATRİAL FLUTTER HASTALARINDAKİ SOL ATRİAL / SOL ATRİAL APENDİKS TROMBÜSÜNÜN TEDAVİSİNDE GÖSTERDİĞİ ETKİNLİĞİN İNCELENDİĞİ AÇIK ETİKETLİ, ULUSLARARASI ÇOK MERKEZLİ GİRİŞİM ÇALIŞMASI
Tamamlandı
Aktif
3. Klinik OlarakBelirgin Kardiyovasktiler Hastaligi Bulunan ye Statin Temel Lipid Düiirücu Tedavi UygulananHastalarda EvoIocumabin Kognitif Fonksiyon Uzerindeki Etkisini Degerlendirmeye Yönelik çiftKör, Plasebo Kontrollu, çok Merkezli ca1ima: FOURIER (ça1iia 20110118)
Tamamlandı
Aktif