Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. AHMET SEYFEDDİN GÜRBÜZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : ahmetseyfeddingurbuz@hotmail.com
Yönetilen Tezler
1. Behçet hastalarında sistemik ve pulmoner arteriyel parametrelerin hastalıkla ilişkisi ve hastalığın seyrinde öngördürücü değeri
ŞERİF AHMET KANDEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020