Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ÖZGE METİN AKCAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : drozgemetin@gmail.com
Dersler
1. Lenfadenopatiye yaklaşım
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
2. Isırık ve yaralanma profilaksisi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
3. Üst solunum yolu enfeksiyonları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
4. Döküntülü hastalıklar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
5. ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
6. Ansefalitler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
7. Çocukluk çağı menenjitleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
8. Boğmaca
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
9. Stafilokok enfeksiyonları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
10. Döküntülü hastalıklar
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
11. Çocukluk çağı menenjitleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
12. Streptekok enfeksiyonları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
13. Döküntülü Hastalıklar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
14. Kabakulak
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
15. Çocuklarda sık görülen paraziter hastalıklar
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
16. ÜSYE ve Otitler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
17. Ansefalitler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
18. Çocukluk çağı menenjitleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
19. Stafilokok Enfeksiyonları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
20. Streptekok Enfeksiyonları
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
21. BOĞMACA
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
22. Makale/ Semimer/ Olgu sunumu
Ders Saati: 5
Yüksek Lisans
Türkçe
23. Çocuk Enfeksiyon H. Girişimsel Incelemeler Değerlendirme (İnteraktif)
Ders Saati: 2
Yüksek Lisans
Türkçe
24. Parapnömonik efüzyon
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
25. Menenjitler
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
26. KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
27. AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
28. BRUSELLA ENFEKSİYONU
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
29. KKKA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
30. BRUCELLA
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
31. ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
32. MENENJİT
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
33. ENFEKSİYON-POLİKLİNİK VAKA TAKDİMİ
Ders Saati: 2
Yüksek Lisans
Türkçe
34. BOS VE DİĞER VÜCUT SIVILARI DEĞERLENDİRME
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
35. DÖKÜNTÜLÜ HASTAYA YAKLAŞIM
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe
36. Ateşli çocuğa yaklaşım
Ders Saati: 1
Yüksek Lisans
Türkçe