Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ÖZGE METİN AKCAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : drozgemetin@gmail.com
Kitaplar
1. Temel Pediatri
METİN AKCAN ÖZGE, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-975-277-807-8
2020
2. BÜTÜNCÜL TIP Birinci Basamakta ve Aile Hekimliginde Güncel Tanı-Tedavi
METİN AKCAN ÖZGE, Yayın Yeri: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-605-7578-54-9
2019