Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ÖZGE METİN AKCAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : drozgemetin@gmail.com
Projeler
1. Pediatrik septik artrit olgularında real time PCR yötemi ile etken patojenin saptanması- PEDSART çalışması
Devam Ediyor
Aktif