Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MAHMUT SAMİ BÜKER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü
Uçak Mühendisliği Anabilim Dalı

E-posta : msbuker@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
2. Mesken tipi bir mikro-kojenerasyon tesisinin enerji, ekserji, ekonomik ve çevresel analizi
MEHMET KAPLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020