Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. ALPER YOSUNKAYA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : ayosunkaya@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Kısa süreli cerrahi girişimlerde total intravenöz anesteziye alfentanil veya remifentanil ilavesinin anestezi kalitesi üzerine etkileri
MAHMUT ÖZEL
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2000
2. Deneysel kafa travması modelinde mannitol ve hipertonik salin solüsyonlarının intrakraniyal hipertansiyon ve elektroensefalografi üzerine etkisinin karşılaştırılması
FERİDE AKBAYRAK AYGIN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2003
3. Eksperimental global serebral iskemi modelinde deksmedetomidinin kafa içi basınç ve lipid peroksidasyonuna etkileri
HANDAN KOZAN BARDAKÇI
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2006
4. Mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında enerji tüketiminin belirlenmesinde indirekt kalorimetri metodu ile ampirik formüllerin karşılaştırılması
MÜRÜVVET DAYIOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2008
5. Tekrarlanan desfluran anestezi uygulamalarının yaşlı rat karaciğeri üzerine etkisinin doku ve plazma PON1 (paraoksonaz) düzeyi ile ilişkisi
NESLİHAN CÜCE
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
6. Mekanik ventilatör ile ilişkili pnömoninin önlenmesinde devamlı subglottik aspirasyonun etkisi
AYŞE KÖKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
7. Yoğun bakım Ünitemizdeki yeni yapılandırmanın invaziv araç ilişkili enfeksiyonlar üzerine olan etkisi
MEBRURE KAYNAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
8. Anesteziyoloji yoğun bakım ünitesindeki hastalarda akut böbrek hasarının tanısında rıfle ve kdıgo kriterlerinin klinik değerinin karşılaştırılması
ÖMER AYDIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2017
9. RATLARDA SEPSİSE BAĞLI AKUT BÖBREK HASARININ ERKEN TEŞHİSİNDE RENAL REZİSTİF İNDEKS İLE HÜCRE SİKLUS ARREST BİYOBELİRTEÇLERİNİN KORELASYONU
SİNAN OĞUZHAN ULUKAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020
10. Ratlarda sepsise bağlı akut böbrek hasarının önlenmesindeuzak iskemik önkoşullanma
EYÜP FATİH CİHAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020