Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEHER ÖZKAZANÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sozkazanc@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Toplumsal Cinsiyetin Mekansal Tezahürü: Eril Mekanlar
Ankara International Congress on Scientific Research-IV
ESENTÜRK TUĞÇE, ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
2. Sosyal Mekânsal ve Ekonomik Boyutlarıyla Afetzede Konutları
3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı
ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
3. From Syria to Turkey and From Camps to Cities
ICSSER, 2nd International Conference on Social Science and Education Research
ÖZKAZANÇ SEHER,GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
4. Syrian Refugees in Turkish Cities From Conflict to Integration
New Ideas and New Generations of Regional Policy in Eastern Europe
ÖZKAZANÇ SEHER,GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
5. Syrian Refugees in Turkish Cities Labor Market Integration
8th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World
GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI,ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
6. Evaluation of Disaster Awareness and Sensitivity Level of Higher Education Students
7th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015)
ÖZKAZANÇ SEHER, YÜKSEL ÜLKÜ
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
7. Investigation of the Environmental Consciousness and Perception of University Students
7th World Conference on Educational Sciences (WCES-2015)
YÜKSEL ÜLKÜ, ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
8. Arazi Kullanımı ve Ulaşım Etkileşiminin İncelenmesi: Konya Sekiz Mahalle Örneği
5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS)
ACAR Elif Şule, ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
9. Kentsel Dönüşüm Projelerinde Toplu Konut İdaresi Uygulamalarının Kullanıcı Memnuniyeti Bağlamında Değerlendirmesi Ankara Örneği
5th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS)
ÇİÇEK Şeyma, ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Kabul Edildi
Türkçe
10. Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişiminde Turizm Bir Fırsat Olabilir mi?
IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
UĞURLAR AYSU,ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. İstanbul Boğaziçi Alanının Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Konferansı
KORKMAZ CANSU,ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Reflections of Social Exclusion on Squatter Areas: The Case of Şirindere, Ankara
2nd International Congress on Engineering Architecture and Design - ICEAD 2017
GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI,KOKOL NESLİHAN,ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Syrian Refugee Employment in Ankara: Siteler Case
1st European Congress On Economic Issues - ECOEI 2017
GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI, ATILGAN ZEYNEP, ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. Evaluation of Gated Communities in social Sustainability Context: Konya Sample
3rd International Conference on Urban Studies: Sustainable Urbanism and Local Governance
ÇENESİZ GAYE ZEYNEP,ÖZKAZANÇ SEHER,ÖZKUNDURACI MİTHAT
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
18. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kenti Yeniden Okumak
III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Konferansı
ÖZKAZANÇ SEHER,GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Afet Sonrası Acil Yardım Barınakları ile Geçici ve Kalıcı Konut Sorunlarının Değerlendirilmesi
III. INES Education and Social Science Congress
ÖZKAZANÇ SEHER,KORKMAZ CANSU,UĞURLAR AYSU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. How ready we are for disasters? An assessment in terms of Van earthquake...
International Social Sciences and Humanities Berlin Conference – IARSP
UĞURLAR AYSU,ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. Şehir Planlama Eğitiminde Hücresel Özişlemenin Yeri ve Önemi
1. Ulusal Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu
ŞENBİL METİN,VAROL ÖZDEN ÇİĞDEM,SAT NECİBE AYDAN,ÖZKAZANÇ SEHER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Yerel Yönetimlerde Demokrasi Sorunsalı; Yerel Katılım
Yerel Yönetimlerde Dönüşüm Sempozyumu
ÖZKAZANÇ SEHER,BALTA MÜNEVVER ÖZGE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe