Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEHER ÖZKAZANÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sozkazanc@erbakan.edu.tr
Dersler
1. Şehirsel Politikalar
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
2. Planlama Stüdyosu 6
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
3. CBS ve Planlama
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
4. Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
5. Planlamada İstatistik
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
6. Kentiçi Ulaşım Sistemlerinde Yolculuk Davranışları
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
7. Kentiçi Ulaşım Sistemlerinde Yolculuk Davranışları
Ders Saati: 3
Yüksek Lisans
Türkçe
8. Sosyal Politikalar ve Kent
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
9. Sosyal Politikalar ve Kent
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
10. Şehircilik Uygulamaları
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
11. Planlama Stüdyosu 8
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
12. Şehirsel Politikalar
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
13. Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Saati: 4
Lisans
Türkçe
14. Planlamada İstatistik
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
15. Sosyal Politikalar ve Kent
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
16. Sanayi ve Kent
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
17. Konut Alanları Planlaması
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
18. Planlama Stüdyosu 8
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
19. Sanayi ve Kent
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
20. Konut Alanları Planlaması
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
21. Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
22. Sosyal Politikalar ve Kent
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
23. Şehirsel Politikalar
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
24. Şehir Yönetimi
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
25. Planlama Stüdyosu 7
Ders Saati: 8
Lisans
Türkçe
26. CBS ve Planlama
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
27. Konut Alanları Planlaması
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
28. Sanayi ve Kent
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe