Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEHER ÖZKAZANÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sozkazanc@erbakan.edu.tr
Kitaplar
1. Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı
ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: Atlas Akademi, ISBN: 978-605-7839-13-8
2019
2. Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı
ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: Atlas Akademi, ISBN: 978-605-7839-13-8
2019
3. Rize Kenti Ulaşım Ana Planı Deneyimi Kitabı
ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: Atlas Akademi, ISBN: 978-605-7839-13-8
2019
4. Engineering Tools and Solutions for Sustainable Transportation Planning
ÖZKAZANÇ SEHER,ÖZDEMİR SÖNMEZ FAHRİYE NİHAN, Yayın Yeri: IGI Global Publication, ISBN: 9781522521167
2017
5. Yasal ve Yönetsel Boyutlarıyla Planlama
ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, ISBN: 978-975-490-010-1
2011
6. Kent ve Bölge Üzerine Çalışmalar
ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası, ISBN: 978-975-507-214-2
2007
7. Recent Researches in Science and Landscape Management
ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: Cambridge Scholars Publishing, ISBN: 978-1-5275-1087-6
2018
8. Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi: Ankara Örneği
ŞENBİL METİN,ÖZKAZANÇ SEHER,YETİŞKUL ŞENBİL EMİNE,ULVİ HAYRİ, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-033-189-9
2019
9. Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar
ÇİÇEK Şeyma,ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: IVPE, ISBN: 978-9940-540-66-1
2018
10. Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar
ACAR Elif Şule,ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: IVPE, ISBN: 978-9940-540-66-1
2018
12. Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi: Ankara Örneği
ÖZKAZANÇ SEHER, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-033-189-9
2019