Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEHER ÖZKAZANÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sozkazanc@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Transportation experiences of Syrian refugees under the clampdown of poverty, social exclusion and spatial segregation
ÖZKAZANÇ SEHER
Uluslararası
Hakemli
2021
2. Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Kente Uyumu: Ankrara Siteler’de İstihdama Katılım
GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI,ÖZKAZANÇ SEHER,ATILGAN ZEYNEP
Uluslararası
Hakemli
2018
3. Ulaşım Perspektifinden Sosyal Dışlanma Kavramının Değerlendirilmesi
ÖZKAZANÇ SEHER,ÖZDEMİR SÖNMEZ FAHRİYE NİHAN
Uluslararası
Hakemli
2015
4. High Speed Rail Passenger Satisfaction according to Socio-Demographic Variables in Turkey
ÖZKAZANÇ SEHER
Uluslararası
Hakemli
2021
5. Şirindere Gecekondu Sakinlerinin Sosyal Dışlanma Deneyimleri
GÜREL ÜÇER ZEYNEP ASLI,ÖZKAZANÇ SEHER,KOKOL NESLİHAN
Uluslararası
Hakemli
2018
6. Erzincan Kent Merkezi Yayalaştırma Projesine Yönelik Tutum ve Beklentiler
ÖZKAZANÇ SEHER,ULVİ HAYRİ
Uluslararası
Hakemli
2018
7. Spatial analysis of social exclusion from a transportation perspective: A case study of Ankara metropolitan area
ÖZKAZANÇ SEHER,ÖZDEMİR SÖNMEZ FAHRİYE NİHAN
Uluslararası
Hakemli
2017
8. Evaluation of Disaster Awareness and Sensitivity Level of Higher Education Students
ÖZKAZANÇ SEHER,YÜKSEL ÜLKÜ
Uluslararası
Hakemli
2015
9. Investigation of the Environmental Attitudes and Approaches of University Students
YÜKSEL ÜLKÜ,ÖZKAZANÇ SEHER
Uluslararası
Hakemli
2015
10. Şehir ve Bölge Planlama Disiplininde Eğitim, İş Bulma ve Mesleki Öz Yeterliliğe İlişkin Kaygı ve Beklentiler
ÖZKAZANÇ SEHER,KORKMAZ CANSU
Uluslararası
Hakemli
2019
11. Sensitivity Analysis of Earthquake Using the Analytic Hierarchy Process (AHP) Method: Sample of Adana
ÖZKAZANÇ SEHER,DERMAN SIDDIQUI SEVDE,GÜNGÖR MELİSA
Uluslararası
Hakemli
2020
12. Sanal Gerçeklik Oyunlarındaki Mekân Algısı: PUBG Oyunu Örneği
ÖZKAZANÇ SEHER,ESENTÜRK TUĞÇE
Uluslararası
Hakemli
2020