Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEHER ÖZKAZANÇ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sozkazanc@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Kentsel Ayrışmanın Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi: Konya’daki Eril Mekânlar
Tuğçe ESENTÜRK
/ /
Yüksek Lisans