Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET ÖZKAĞNICI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : aozkagnici@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. İç Anadolunun Kırsal Bir Bölgesi Olan Sarıkaya’xxda Körlüğün Sıklığı ve Nedenleri
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
MİRZA ENVER,mirza günsu deniz,OLTULU REFİK,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Travma sonrası akut Horner sendromu ve 6. kranial sinir parezisi birlikteliği: Olgu sunumu
TOD 2020 Sanal Ulusal Kongresi ve Canlı Cerrahi Bileşik Toplantısı
BALOĞLU RÜVEYDA,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇINAR REYHAN,ÖZKAĞNICI AHMET,ZENGİN NAZMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Behçet hastalarında kornea endotel özelliklerinin konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi
TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,GÜNEŞ İREM,ŞATIRTAV AKDENİZ GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Behçet hastalığında sinüs ven trombozu: Olgu sunumu
TOD 52. Ulusal Kongresi
GÜNEŞ İREM,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,BELVİRANLI SELMAN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Hemofili A olgusunda travmatik hifema: Klinik özellikler ve tedavi yaklaşımı
TOD 51. Ulusal Kongresi
BELVİRANLI SELMAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TOKGÖZ HÜSEYİN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Travma ile gelen hastada nöroblastom tanısı
TOD 52. Ulusal Kongresi
GÜNEŞ İREM,BELVİRANLI SELMAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Otoimmün tiroid hastalığı olan olgularda retina sinir lifi tabakasının analizi
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
HANLIOĞLU HÜLYA,ÖZKAĞNICI AHMET,BİTİRGEN GÜLFİDAN,KULAKSIZOĞLU MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Vogt-Koyanagi-Harada hastalığı: Olgu sunumu
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
ABAY RAFİYE NUR,ŞATIRTAV GÜNHAL,BİTİRGEN GÜLFİDAN,AYDIN NURSEMA,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon ve bilateral optik disk druzeni birlikteliği
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
HANLIOĞLU HÜLYA,BİTİRGEN GÜLFİDAN,GÜNEŞ İREM,ÖZKAĞNICI AHMET,GÜNEY FİGEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Behçet hastalığında sinüs ven trombozu: Olgu sunumu
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
GÜNEŞ İREM,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,BELVİRANLI SELMAN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Adie’nin tonik pupillası tanısında infrared pupillometrinin kullanımı
TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET,ZENGİN NAZMİ,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,AKPINAR ZEHRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Ambliyop gözlerde pupil ışık refleksi yanıtlarının dinamik pupillometri ile değerlendirilmesi
TOD 15. Mart Sempozyumu
BİTİRGEN GÜLFİDAN,DARAGHMA MOHAMMED,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Hemofili A Olgusunda Travmatik Hifema: Klinik Özellikler ve Tedavi Yaklaşımı
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BELVİRANLI SELMAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TOKGÖZ HÜSEYİN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Behçet hastalarında kornea duyarlılığının değerlendirilmesi ve korneal sinir liflerinin kantitatif analizi
TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ŞATIRTAV GÜNHAL,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Alt oblik miyektomi cerrahisinin subfoveal koroid kalınlığı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Birleşik TOD 29. Yaz ve 14. Mart Sempozyumu
BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe