Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET ÖZKAĞNICI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : aozkagnici@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Strabismik ve Anizometropik AmbliyopideRetina Sinir Lifi Tabakasının Değerlendirilmesi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,MİRZA ENVER,Belviranlı Selman,Soylu Erkan,ÖZKAĞNICI AHMET
Ulusal
Hakemli
2016
2. Analysis of Peripapillary Choroidal Thickness in Unilateral Amblyopia
BİTİRGEN GÜLFİDAN,MİRZA ENVER,ÖZKAĞNICI AHMET,İYİSOY MEHMET SİNAN
Uluslararası
Hakemli
2019
3. Monocyte/HDL Ratio and Lymphocyte/Monocyte Ratio in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome
Mirza Enver,OLTULU REFİK,KATİPOĞLU ZEYNEP,Mirza Günsu Deniz,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2018
4. Progressive Loss of Corneal and Retinal Nerve Fibers in Patients With Multiple Sclerosis: A 2-Year Follow-up Study
BİTİRGEN GÜLFİDAN,AKPINAR ZEHRA,UCA ALİ ULVİ,ÖZKAĞNICI AHMET,PETROPOULOS IOANNIS N,MALIK RAYAZ
Uluslararası
Hakemli
2020
5. Effects of Panretinal Laser Photocoagulation on the Corneal Nerve Plexus and Retinal Nerve Fiber Layer in Retinal Vein Occlusion
BİTİRGEN GÜLFİDAN,BELVİRANLI SELMAN,RAYAZ MALIK,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2017
6. The Frequency and Causes of Blindness in a Rural Region of Central Anatolia of Turkey
MİRZA ENVER,Mirza Gunsu Deniz,OLTULU REFİK,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2019
7. Şaşılığa bağlı ambliyopide kapama tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi
Uçar Fikret,ÖZKAĞNICI AHMET,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL
Ulusal
Hakemli
2020
8. Traumatic hyphema in a patient with severe hemophilia A: Clinical features and management
BELVİRANLI SELMAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TOKGÖZ HÜSEYİN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Uluslararası
Hakemli
2019
9. Monocyte/HDL Ratio and Lymphocyte/Monocyte Ratio in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome
MİRZA ENVER,OLTULU REFİK,KATİPOĞLU ZEYNEP,mirza günsu deniz,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2018
10. The Frequency and Causes of Blindness in a Rural Region of Central Anatolia of Turkey
MİRZA ENVER,mirza günsu deniz,OLTULU REFİK,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2019
11. Evaluation of Pupillary Light Reflex in Amblyopic Eyes Using Dynamic Pupillometry
BİTİRGEN GÜLFİDAN,DARAGHMA MUHAMMED,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2019
12. Analysis of peripapillary choroidal thickness in unilateral amblyopia
BİTİRGEN GÜLFİDAN,MİRZA ENVER,ÖZKAĞNICI AHMET,İYİSOY MEHMET SİNAN
Uluslararası
Hakemli
2019
13. Traumatic hyphema in a patient with severe hemophilia A: Clinical features and management
BELVİRANLI SELMAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TOKGÖZ HÜSEYİN,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN
Uluslararası
Hakemli
2019
14. Corneal confocal microscopy detects corneal nerve damage and increased dendritic cells in Fabry disease
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TÜRKMEN KÜLTİGİN,MALIK RAYAZ,ÖZKAĞNICI AHMET,ZENGİN NAZMİ
Uluslararası
Hakemli
2018
15. Otoimmün tiroid hastalığı olan olgularda retina sinir lifi tabakasının değerlendirilmesi
HANLIOĞLU HÜLYA,ÖZKAĞNICI AHMET,BİTİRGEN GÜLFİDAN,KULAKSIZOĞLU MUSTAFA
Ulusal
Hakemli
2019
16. Serebello okülo renal sendrom ve mikroftalmi birlikteliği
GÜNEŞ İREM,ÖZKAĞNICI AHMET,BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ÇAKSEN HÜSEYİN
Ulusal
Hakemli
2018
17. In Vivo Confocal Microscopic Evaluation of Corneal Nerve Fibers and Dendritic Cells in Patients With Behçet’s Disease
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ŞATIRTAV GÜNHAL,malik rayaz,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2018
18. Beta-Talasemi Olgularında Göz Bulgularının Değerlendirilmesi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,AKKUŞ ABDULLAH,ÖZKAĞNICI AHMET
Ulusal
Hakemli
2018
19. In vivo confocal microscopic evaluation of corneal nerve fibers and dendritic cells in patients with Behçet’s disease
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ŞATIRTAV GÜNHAL,MALİK RAYAZ,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2018
20. Beta-talasemi hastalarında göz bulgularının değerlendirilmesi
BİTİRGEN GÜLFİDAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,AKKUŞ ABDULLAH,ÖZKAĞNICI AHMET
Ulusal
Hakemli
2018
21. Serebello-okülo-renal sendrom ve mikroftalmi birlikteliği: Olgu sunumu
GÜNEŞ İREM,ÖZKAĞNICI AHMET,BİTİRGEN GÜLFİDAN,TINKIR KAYITMAZBATIR EMİNE,ÇAKSEN HÜSEYİN
Ulusal
Hakemli
2018
22. Use of Corneal Confocal Microscopy to Detect Corneal Nerve Loss and Increased Dendritic Cells in Patients With Multiple Sclerosis
BİTİRGEN GÜLFİDAN,AKPINAR ZEHRA,MALİK RAYAZ,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2017
23. Alt oblik miyektomi cerrahisi yapılan olgularda subfoveal koroid kalınlığı değişiklikleri
BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Ulusal
Hakemli
2017
24. Prematüre Retinopatisinde Tarama ve TedaviSonuçlarımız
MÜSTAKİM HALİT,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET,ALTUNHAN HÜSEYİN
Ulusal
Hakemli
2017
25. Prematüre Retinopatisinde Tarama ve TedaviSonuçlarımız
MÜSTAKİM HALİT,ŞATIRTAV GÜNHAL,OLTULU REFİK,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET,ALTUNHAN HÜSEYİN
Ulusal
Hakemli
2017
26. Effects of panretinal laser photocoagulation on the corneal nerve plexus and retinal nerve fiber layer in retinal vein occlusion
BİTİRGEN GÜLFİDAN,BELVİRANLI SELMAN,MALİK RAYAZ,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2017
27. Intraocular lens explantation or exchange indications postoperative interventions and outcomes
OLTULU REFİK,ERŞAN İSMAİL,ŞATIRTAV GÜNHAL,Meryem Donbaloğlu,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2015
28. Relationship of inferior oblique overaction to macular and subfoveal choroidal thickness
ERŞAN İSMAİL,OLTULU REFİK,Orhan Altunkaya,ŞATIRTAV GÜNHAL,Meryem Donbaloğlu,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2015
29. In vivo corneal confocal microscopic analysis in patients with keratoconus
BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET,BOZKURT BANU,Ravaz Malik
Uluslararası
Hakemli
2015
30. Characteristics of the cornea in patients with pseudoexfoliation syndrome
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,Tınkır Kayıtmazbatır Emine,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN
Uluslararası
Hakemli
2015
31. İNATÇI ÇİFT GÖRMENİN PROSTETİK KONTAKT LENSLE GİDERİLMESİ OLGU SUNUMU
OLTULU REFİK,Meryem Donbalıoğlu,ZENGİN NAZMİ,ÖZKAĞNICI AHMET
Ulusal
Hakemli
2015
33. Ophthalmic manifestations in recently diagnosed childhood leukemia
BİTİRGEN GÜLFİDAN,BELVİRANLI SELMAN,ÇALIŞKAN ÜMRAN,TOKGÖZ HÜSEYİN,ÖZKAĞNICI AHMET,ZENGİN NAZMİ
Uluslararası
Hakemli
2016
34. Reply
ERŞAN İSMAİL,OLTULU REFİK,Altunkaya Orhan,ŞATIRTAV GÜNHAL,ARIKAN SEDAT,Donbaloğlu Meryem,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2016
35. Six month outcomes of corneal crosslinking with dextran free isotonic riboflavin solution
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,Donbaloğlu Meryem,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2016
36. Unilateral Recurrent Anterior Uveitis as the Presenting Sign of Bladder Carcinoma
ŞATIRTAV GÜNHAL,Donbaloğlu Meryem,OLTULU REFİK,OLTULU PEMBE,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET
Ulusal
Hakemli
2016
37. Six month outcomes of corneal crosslinking with dextran free isotonic riboflavin solution
OLTULU REFİK,Donbaloğlu Meryem,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,OKKA MEHMET,ÖZKAĞNICI AHMET,Karaibrahimoğlu Adnan
Uluslararası
Hakemli
2017
38. Nanophthalmos and situs inversus totalis
ŞAHİN ALPARSLAN,Kıvrak Ali,OLTULU REFİK,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2012
39. Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients With Anisometropic and Strabismic Amblyopia Using Optical Coherence Tomography
ERŞAN İSMAİL,ZENGİN NAZMİ,BOZKURT BANU,ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2014
40. Evaluation of Contact Lens Induced Changes in Keratoconic Corneas Using In Vivo Confocal Microscopy
BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET,Malik Ravaz,OLTULU REFİK
Uluslararası
Hakemli
2013
41. Evaluation of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness with Optical Coherence Tomography in Type 1 Diabetes Mellitus Patients
GÖNÜL ŞABAN,ÖZKAĞNICI AHMET,TURĞUT ÖZTÜRK BANU,KERİMOĞLU HÜRKAN,ŞAHİN ALPARSLAN
Uluslararası
Hakemli
2011
42. Corneal nerve fibre damage precedes diabetic retinopathy in patients with Type 2 diabetes mellitus
BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÖZKAĞNICI AHMET,Ravaz Malik,KERİMOĞLU HÜRKAN
Uluslararası
Hakemli
2013
43. Miyoplarda multifokal elektroretinografi
Mine Tokgöz,ÖZKAĞNICI AHMET,GÜNDÜZ MEHMET KEMAL,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN
Ulusal
Hakemli
44. Influence of cyclopentolate hydrochloride on corneal biomechanical properties in healthy individuals
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,KERİMOĞLU HÜRKAN,ZENGİN NAZMİ,ÖZKAĞNICI AHMET,OKKA MEHMET
Uluslararası
Hakemli
2014
45. Intraoperative corneal thickness monitoring during corneal collagen cross linking with isotonic riboflavin solution with and without dextran
OLTULU REFİK,ŞATIRTAV GÜNHAL,Meryem Donbaloğlu,KERİMOĞLU HÜRKAN,ÖZKAĞNICI AHMET,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN
Uluslararası
Hakemli
2014
46. The relation of left or right visual acuity and psychologic symptoms in strabismic patients
ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2006
47. Assessment of Macula and Retinal Nerve Fiber Layer Thickness with Optical Coherence Tomography in Myopia
ÖZKAĞNICI Ahmet, TOKGÖZ Mine
Uluslararası
Hakemli
2012
48. Do daily wear opaquely tinted hydrogel soft contact lenses affect contrast sensitivity function at one meter
ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2003
49. Acute postoperative endophthalmitis with an unusual infective agent Acinetobacter baumannii
Bitirgen Gulfidan, Ozkagnici Ahmet, Kerimoglu Hurkan, Kamis Umit
Uluslararası
Hakemli
2013
50. Do daily wear opaquely tinted hydrogel soft contact lenses affect contrast sensitivity function at one meter
ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2003
51. Bilateral rhegmatogenous retinal detachment repaired with simultaneous bilateral pneumatic retinopexy
Kerimoglu Hurkan, Ozkagnici Ahmet, Okudan Suleyman
Uluslararası
Hakemli
2009
52. Frequency of Chromosome 17 Aneuploidy in Primary and Recurrent Pterygium by Interphase Fluorescence in situ Hybridization
ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2006
53. Comparison of the efficacy of olopatadine hydrochloride 0 1 ophthalmic solution and artificial tears in seasonal allergic conjunctivitis
ÖZKAĞNICI AHMET
Uluslararası
Hakemli
2006
54. Evalution of aneuploidy frequency for chromosomes 6 and 17 in eyelid tumours using FISH technique
Ahmet Özkağnıcı, Hasan Acar, Nazmi Zengin, Süleyman Okudan
Uluslararası
Hakemli
2007
55. Ocular and periorbital anthropometric measurements in term Turkish newborns
Ahmet Özkağnıcı
Uluslararası
Hakemli
2001