Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET ÖZKAĞNICI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : aozkagnici@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Miyoplarda retina duyarlılığının flaş elektroretinografi ile değerlendirilmesi
OSMAN FATİH BOSTAN
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2000
2. Künt travmaya bağlı hifema
YUSUF KARATAŞ
Selçuk Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2001
3. Diabetik retinopatide sistemik risk faktörleri
HASAN YENİ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2003
4. Oksijen iletkenlikleri farklı iki yumuşak kontakt lensin kornea kalınlığı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
ALPARSLAN ŞAHİN
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2006
5. Esansiyel infantil esotropyalı olgularda klinik özellikler ve cerrahi sonuçlarımız
PERİHAN DİNÇ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2004
6. Tip 1 diabetes mellituslu olgularda retina sinir lifi tabakası kalınlığının optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi
ŞABAN GÖNÜL
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2007
7. Esansiyel Blefarospazmlı hastalarda Botulinum Toksin enjeksiyon tedavisinin etkinliği
NERMİN PALANCI ALİ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2009
8. Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası ön kamara flare reaksiyonu üzerine topikal kortikosteroid etkinliği
KÜRŞAT BÜYÜK
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
9. Keratokonuslu gözlerde kornea hücre ve sinir yapısının in vivo konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi
GÜLFİDAN BİTİRGEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
10. Kuru göz hastalarında topikal otolog serum ve topikal otolog PRP(platelet zengin plazma) tedavilerinin etkileri
HANİFE YUMAK ERKOÇ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2014
11. İntraoküler silikon yağının retina sinir lifi kalınlığına etkisinin optik koherens tomografi ile değerlendirilmesi
ENVER MİRZA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
12. Otoimmun tiroid hastalığı olan olgularda arka segment yapılarının optik koherens tomografi ile analizi
HÜLYA HANLIOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
13. Pediatrik katarakt cerrahisi geçiren olgularda görsel prognozun değerlendirilmesi
MOHAMMED Y.M. DARAGHMA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018