Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. AHMET SAMİ GÜVEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : asguven@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. COVID-19 İlişkili Febril Status Epileptikus: Olgu Sunumu
22. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ. E KONGRE
CANBAL ABDULLAH,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN,METİN AKCAN ÖZGE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Maternal Fenilketonüri Sendromu: Olgu Sunumu
22. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ. E KONGRE
CANBAL ABDULLAH,KEÇECİ HAYRİYE NERMİN,BEDEL FAYİZE MADEN,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Prune1 Mutasyonu İle İlişkili Dirençli Epilepsi Olgusu
22. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ. E KONGRE
KEÇECİ HAYRİYE NERMİN,BEDEL FAYİZE MADEN,ÇAKSEN HÜSEYİN,GÜVEN AHMET SAMİ,CANBAL ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Baş Ağrısı Olan Çocuklarda Serebral Sinovenöz Trombozu Gözardı Etmeyin
22. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ. E KONGRE
ALPTEKİN MEHMET FATİH,ÇAKSEN HÜSEYİN,CANBAL ABDULLAH,GÜVEN AHMET SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Spontan Subdural Hematom Gelişen İnfant: Olgu Sunumu
22. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ. E KONGRE
ALPTEKİN MEHMET FATİH,ÇOPUR İSMET,ÇAKSEN HÜSEYİN,GÜVEN AHMET SAMİ,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Nörolojik Açıdan Bir Wilson Vakası İncelemesi: Nörowilson
22. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ. E KONGRE
KIYMAZ MELTEM,CANBAL ABDULLAH,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN,YÜCEL AYLİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Bir Olgu: Valproik Asit ve Levetirasetam Kullanan Anne Bebeği
22. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ. E KONGRE
BEDEL FAYİZE MADEN,KEÇECİ HAYRİYE NERMİN,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Gün İçerisinde Değişkenlik Gösteren Pitozisli Çocuk Olgu: Hipofiz Makroadenomu
1. Uluslararası Rumi Peidatri Kongresi
TAŞAR KÜBRA,ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,ERDİ MEHMET FATİH,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Çocukluk Çağında Oseltamivir (Enfluvirtm) Kullanımına Bağlı Konvülsiyon: Olgu Sunumu
ULUSLARARASI 1. RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
GÜDER GÖKÇE,ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,METİN AKCAN ÖZGE,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. A rare cause of vertigo in childhood: Fahr’xxs disease (Idiopathic basal ganglia calcification)
1st International Congress on Medical Sciences and Biotechnology (1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi)
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,ATAŞ BÜLENT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Olanzapine- associated Neuroleptic Malignant Syndrome. A case report
International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,YAZAR ABDULLAH,ERDEN SEMİH,YILDIRIM ALPER,KILINÇ SALİHA,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. FT131-Case Report-Tethered Cord Syndrome
1st International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
ATAŞ BÜLENT,GÜVEN AHMET SAMİ,PİŞKİN MEHMET MESUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. FT109-Olanzapine-associated Neuroleptic Malignant Syndrome: A Case Report
1st International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,YAZAR ABDULLAH,ERDEN SEMİH,YILDIRIM ALPER,KILINÇ SALİHA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. FT80-Phenytoin Induced Anaphylaxis: a Case Report
1st International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
AYAS ŞULE,ÖZTÜRK KEZBAN,GENÇELİ MUSTAFA,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. FT42-Menstruation Related Recurrent Psychosis: A Case Report
1st International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,KIYMAZ MELTEM,YÜCEL GÜL,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. FT36-Phenytoin-associated DRESS syndrome: A Case Report
1st International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
GENÇELİ MUSTAFA,ÖZTÜRK KEZBAN,AYAS ŞULE,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. FT131-Case Report/Tethered Cord Syndrome
1st International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
ATAŞ BÜLENT,GÜVEN AHMET SAMİ,pişkin murat
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Gün İçerisinde Değişkenlik Gösteren Pitozisli Çocuk Olgu: Hipofiz Makroadenomu
1.Uluslararası Rumi Pediatri Kongresi
TAŞAR KÜBRA,ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,ERDİ MEHMET FATİH,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Akondroplazili İkiz İnfant Olguda Tekrarlayan Apneik Nöbetler
II.Mersin Çocuk Nöroljisi Kış Sempozyumu: Yenidoğandan Ergenliğe, Genetikten Nörobiyolojiye Nöbet ve Epilepsi
ÖZTÜRK KEZBAN,KIYMAZ MELTEM,PEKCAN SEVGİ,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Tekrarlayan Katılma Nöbetleri Olan Olguda Scn1 A Mutasyonu
II.Mersin Çocuk Nöroljisi Kış Sempozyumu: Yenidoğandan Ergenliğe, Genetikten Nörobiyolojiye Nöbet ve Epilepsi
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Kalın Korpus Kallosum: Nörofibromatozis Tip 1 Olgu Sunumu
21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,UĞURLU BETÜL,AVCI MUHAMMED YUSUF OZAN,AKKUŞ ABDULLAH,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. A rare side effect of sodium valproate: Nocturnal Enuresis
1st International Congress on Medical Sciences and Biotechnology (1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi)
GÜVEN AHMET SAMİ,İÇAĞASIOĞLU FÜSUN DİLARA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. Acı elma yağı ile minimal bilinçsizlik durumu olan bir olgu
21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ
EROĞLU ARZU,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Akut dissemine ensefalomiyelit farklı bir prezentasyonu
21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ
EROĞLU ARZU,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Travma sonrası tanı alan herediter basınca duyarlı nöropati
21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜNEY FİGEN,ZAMANİ AYŞE GÜL,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Erken infantil gm1 gangliosidozisli olguda nörogörüntüleme bulguları
21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,GENCELİ MUSTAFA,TOPBAŞ NAİL,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Levosetirizin kullanımına bağlı oromandibüler distoni ve kalın korpus kallozum nf tip 1
21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,AVCI MUHAMMED YUSUF OZAN,AKKUŞ ABDULLAH,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. Erken infantil epileptik ensefalopatinin nadir bir nedeni brat1 gen mutasyonu
21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,AKKUŞ ABDULLAH,KOÇAK EKER HATİCE,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. Vasisella zoster enfeksiyonu sonrası akut dissemine ensefalomyelit: olgu sunumu
1.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ
GÜVEN AHMET SAMİ,ATAŞ BÜLENT,ÖZTÜRK KEZBAN,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
61. Fenitoin kullanımına bağlı Dress sendromu: Olgu sunumu
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
GENÇELİ MUSTAFA,ÖZTÜRK KEZBAN,AYAS ŞULE,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. Phenytoin induced anaphylaxis: a case report
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
AYAS ŞULE,ÖZTÜRK KEZBAN,GENÇELİ MUSTAFA,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
63. Menstruation related recurrent psychosis: a case report
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,KIYMAZ MELTEM,YÜCEL GÜL,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
64. Phenytoin associated Dress syndrome: a case report
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
GENÇELİ MUSTAFA,ÖZTÜRK KEZBAN,AYAS ŞULE,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
65. Çocukluk çağında oseltamivir (enfluvirtm) kullanımına Bağlı konvülsiyon: olgu sunumu
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
GÜDER GÖKÇE,ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,AKCAN ÖZGE METİN,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Antiepileptik ilaç kullanımına bağlı nadir bir yan etki: gingival hiperplazi
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
KAYGUSUZ BÜŞRA,ÖZTÜRK KEZBAN,GÜLTEKİN ÜMİT,GÜVEN AHMET SAMİ,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Gün içerisinde değişkenlik gösteren pitozisli çocuk olgu: Hipofiz makroadenomu
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
TAŞAR KÜBRA,ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,ERDİ MEHMET FATİH,BİTİRGEN GÜLFİDAN,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Olanzapine associated neuroleptic malignant syndrome: a case report
1. ULUSLARASI RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,YAZAR ABDULLAH,ERDEN SEMİH,YILDIRIM ALPER,KILIÇ SALİHA,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
69. NÖROFİBROMATOSİS TİP 1’xx Lİ BİR HASTADA YENİ BİR VARYANT:OLGU SUNUMU
Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi
METLİ KÜBRA,GÜVEN AHMET SAMİ,ZAMANİ AYŞE GÜL,YILDIRIM MAHMUT SELMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. Epileptik çocuklarda Kalbin tüm tabakalarında azalmış Strain
17. Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi kongresi
ÇELİK SERKAN FAZLI,emre baratalı,GÜVEN AHMET SAMİ,TORUN YASEMİN ALTUNER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe