Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ARŞ.GÖR. SEÇKİN ÇİRİŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sciris@erbakan.edu.tr
Makaleler