Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MELEK KARAKURT ERYILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta :
Bildiriler
1. Prognostic significance of adipose tissue distribution and metabolic activity in PET-CT images of patients with metastatic colorectal cancer.
American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2020 Congres
KARAÇELİK TUBA,KAYA BUĞRA,KARAAĞAÇ MUSTAFA,ARAZ MURAT,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,ŞAT BOZCUK HAKAN,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Nazofaringeal Karsinomda İndüksiyon Kemoterapisini Takiben Eş Zamanlı Kemoradyoterapiye Karşılık Tek Başına Eş Zamanlı Kemoradyoterapi: Retrospektif Bir Çalışma
6. Multidisipliner Baş Boyun Kanserleri Kongresi
KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KORKMAZ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Satellite Symposium
Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu
KARAKURT ERYILMAZ MELEK
Aktif
Türkçe
4. The Effect of Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Lymphocyte-Monocyte Ratio on the Treatment Response Before Ipilimumab Treatment in Patients With Metastatic Malignant Melanoma
3.Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji Kongresi
DEMİRKIRAN AYKUT,ARAZ MURAT,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KARAAĞAÇ MUSTAFA,KORKMAZ MUSTAFA,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Pemetrexet İle İlişkili Şiddetli Nötrofilik Dermatozis Gelişen Akciğer Adenokarsinomlu Hasta
23. Ulusal Kanser Kongresi
KORKMAZ MUSTAFA,ARAZ MURAT,TOPBAŞ MERVE,DEMİRKIRAN AYKUT,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KARAAĞAÇ MUSTAFA,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Non-castration resistant metastatic prostate cancer
Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu
KARAKURT ERYILMAZ MELEK
Aktif
Türkçe
7. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Nötrofil Lenfosit Oranı ve Sağkalım Tek Merkez Verileri
KANSERDE GÜNCEL GELİŞMELER 2018, AKCİĞER KANSERİ
YALÇIN MÜSRİ FATMA,IŞIK SELVER,KARAKURT ERYILMAZ MELEK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Adjuvan Kemoterapi Uygulanan ve Uygulanmayan Nazofarenx Kanserli Hastalarımızda Yanıt Oranları ve Sağkalım Sonuçları
6. KARADENİZ ONKOLOJİ GÜNLERİ- Mentörlerle Onkolojide Yeni Tedavilere Bakış Sempozyumu
KARAKURT ERYILMAZ MELEK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Metastatik Malign Melanomda İpilimumab: Tek Merkez Deneyimi ve Klinik Sonuçları
Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu
KARAKURT ERYILMAZ MELEK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Ectopic thymoma of pleura mimicking mesothelioma: case report
26th European Congress of Pathology
ÖZBUDAK İREM HİCRAN,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,TORU HAVVA SERAP,DERTSİZ LEVENT,AYDIN FUNDA,ÖZBİLİM GÜLAY,ÖZBUDAK ÖMER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Barsak Duvar Ödemi Sunitinib İlişkili İshalin Nedeni Midir?: BiR OLGU SUNUMU
23. Ulusal Kanser Kongresi
KORKMAZ MUSTAFA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KARAAĞAÇ MUSTAFA,ARAZ MURAT,DEMİRKIRAN AYKUT,YILDIRIM MEHMET AYKUT,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. REKÜRREN VE PROGRESİF PRİMER BEYİN TÜMÖRLERİNDE BEVACİZUMAB İLE BİRLIKTEİRİNOTEKAN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ
KONYA MULTİDİSİPLİNER ONKOLOJİ SEMPOZYUMU
KORKMAZ MUSTAFA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,DEMİRKIRAN AYKUT,KARAAĞAÇ MUSTAFA,ARAZ MURAT,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Metastatik HER2 pozitif mide kanseri tedavisi için trastuzumab ile kombine kemoterapi alan hastalarımızın klinik özellikleri ve sağkalım analizi
2.İnönü İç Hastalıkları Kongresi
KARAKURT ERYILMAZ MELEK,ARAZ MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Multiple İntrakranial Kitleler İle Başvuran Nadir Bir Multiple Skleroz Olgusu
6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,AYKIN EBRU,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,YALÇIN MÜSRİ FATMA,SEZGİN GÖKSU SEMA,MUTLU HASAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Temozolomid İlişkili Generalize Kutanöz İlaç Erüpsiyonu Olan Anaplastik Astrositomlu Bir Olgu
6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
YERLİKAYA TAHİR,YALÇIN MÜSRİ FATMA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KIVRAK SALİM DERYA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. ENDER BİR OLGU: MUIR-TORRRE SENDROMU
6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
GÜNEŞ NESLİHAN,KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,YALÇIN MÜSRİ FATMA,SEZGİN GÖKSU SEMA,MUTLU HASAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. 5-Fluorourasile Bağlı Akut Strok: Ender Bir Olgu Sunumu
6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
ÖĞÜT TAHİR SEZGİN,KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,YALÇIN MÜSRİ FATMA,SEZGİN GÖKSU SEMA,MUTLU HASAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Metakron Gastrointestinal Stromal Tümör ve Ektremite Sarkomu: Olgu Sunumu
6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
AYKIN EBRU,TAZEGÜL GÖKHAN,KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,YALÇIN MÜSRİ FATMA,SEZGİN GÖKSU SEMA,MUTLU HASAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: Küçük Hücreli ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri ve Sistemik Kemoterapi Uygulamaları
21. Ulusal Kanser Kongresi
OFLAZ SELDA,ŞAT BOZCUK HAKAN,COŞKUN HASAN ŞENOL,MUTLU HASAN,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,ALPARSLAN MERDİN,AVCI MERDİN FATMA,SALİM DERYA,YALÇIN FATMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Adrenal Kitle İle Prezente Olan Ekstragonadal Seminomlu Bir Olgu
21. Ulusal Kanser Kongresi
YALÇIN MÜSRİ FATMA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KIVRAK SALİM DERYA,MUTLU HASAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Atnalı Böbrekli Bir Hastada Renal Hücreli Karsinom Gelişimi
21. Ulusal Kanser Kongresi
KARAKURT ERYILMAZ MELEK,YALÇIN MÜSRİ FATMA,KIVRAK SALİM DERYA,MUTLU HASAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Gebe Meme Kanseri Hastasında Sıtma İnfeksiyonu: Olgu Sunumu
21. Ulusal Kanser Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,SALİM OZAN,MUTLU HASAN,YÜCEL ORHAN KEMAL,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,YALÇIN MÜSRİ FATMA,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Erlotinibe Bağlı Cilt Döküntüsüne Sekonder İnfeksiyon: Olgu Sunumu
21. Ulusal Kanser Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,MUTLU HASAN,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,YALÇIN MÜSRİ FATMA,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Sunitinibe Bağlı Lökositoklastik Vaskülit
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KIVRAK SALİM DERYA,COŞKUN HASAN ŞENOL,BOZCUK HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Ender Bir Olgu: Erişkin Supratentoriyal Primitif Nöroektodermal Tümör
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Adjuvan Glivec Kullanan GİST Hastasında Kolon Adenomu Gelişen Bir Olgu Sunumu
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KARAKURT ERYILMAZ MELEK,COŞKUN HASAN ŞENOL,KIVRAK SALİM DERYA,BOZCUK HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. HER2 Mide Adenokanser Olgusunda Paraneoplastik Oligoartiküler Effüzyon ile Progresyon
5. Türk tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,COŞKUN HASAN ŞENOL,BOZCUK HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Nadir Bir Adrenal İncidentaloma: Senkron Schwannoma Vakası
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,BOZCUK HAKAN,COŞKUN HASAN ŞENOL,MUTLU HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Atipik Prezentasyonlu Nöroendokrin Tümör: 2 Olgu
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,YILMAZ BETÜL,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,COŞKUN HASAN ŞENOL,MUTLU HASAN,BOZCUK HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri OLgusunda Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparin Tedavisi Sonrası Heparin İlişkili Trombopeni ve Fondaparinux Kullanımı
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,MUTLU HASAN,BOZCUK HAKAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kemoterapi Ünitesi: En Çok Kullanılan Kemoterapötik Ajanlar ve Nefrotoksisite
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
OFLAZ SELDA,MERDİN ALPARSLAN,ARSLAN DENİZ,COŞKUN HASAN ŞENOL,ŞAT BOZCUK HAKAN,MUTLU HASAN,KARAKURT ERYILMAZ MELEK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Evre 4 KBY ve Evre 4 Pankreatik Nöroendokrin Tümör Tanılı Hastada Everolimus Kullanımı
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
DERYA KIVRAK SALİM,GÜNDÜZ ŞEYDA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,MUTLU HASAN,BOZCUK HAKAN,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Nöroendokrin Tümör Aynı mıdır? 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi ve Çoklu Analiz Sonuçları
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,GÜNDÜZ ŞEYDA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,COŞKUN HASAN ŞENOL,MUTLU HASAN,BOZCUK HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Filgrastim Sonrası Gelişen Multisistem Tutulumu ile Seyreden Hipersensitivite Vasküliti: Olgu sunumu
5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Management of Advanced Colon Cancer in the Renal Transplant Patient: The Use of Bevacizumab Treatment
3rd International Gastrointestinal Cancer Conference
KIVRAK SALİM DERYA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,COŞKUN HASAN ŞENOL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. HER2 Pozitif Metastatik Meme Kanserinde Pertuzumab, Trastuzumab ve Dosetaksel Kombinasyon Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
KANSERDE GÜNCEL GELİŞMELER 2019, KANSER GÜNCEL MEME KANSERİ SEMPOZYUMU
DEMİRKIRAN AYKUT,KARAKURT ERYILMAZ MELEK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Metastatik Kolon Kanserinde Ziv-aflibercept Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Onkolojide İz Bırakanlar Zirvesi
DEMİRKIRAN AYKUT,ARAZ MURAT,KARAAĞAÇ MUSTAFA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,KORKMAZ MUSTAFA,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. İleri Evre Hepatoselüler Kanserde Sorafenib Tedavisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu
DEMİRKIRAN AYKUT,ARAZ MURAT,KORKMAZ MUSTAFA,KARAAĞAÇ MUSTAFA,KARAKURT ERYILMAZ MELEK,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe