Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MELİA KARAKÖSE

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta :
Bildiriler
1. Geriatrik Hastalarda Diyabet Yönetimi
4. Hipertansiyon Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
KARAKÖSE MELİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Endokrinoloji polikliniğinde takip edilen nonfonksiyonel adrenal insidentalomalıolgularda obezite sıklığının değerlendirilmesi
10. ULUSAL OBEZİTE KONGRESİ
KOCABAŞ MUHAMMET,CAN MUSTAFA,KARAKÖSE MELİA,ÇORDAN İLKER,ÇALIŞKAN BURGUCU HATİCE,KULAKSIZOĞLU MUSTAFA,KARAKURT FERİDUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Eritropoietik Protoporfirya (EPP): Transaminaz Yüksekliği ve Hiperbilirubinemi Nedeni
26. Ulusal Gastroenterolojı Haftası
ERGİN ERHAN,VARDAR RUKİYE,ZENGİN MELİA,ÖZTÜRK ALİ,NART DENİZ,YAPALI SUNA,GÜNŞAR FULYA,ÖZÜTEMİZ ÖMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Adrenokortikal Karsinoma Eşlik Eden Multisentrik Papiller Mikrokarsinom: Olgu sunumu
5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
KARAKÖSE MELİA,HASDEMİR OĞUZ,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Tiroid Ultrasonografisi Sırasında Tespit Edilen Dev Servikal Lipom Olgusu
35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
TUTAL ESRA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,DİLLİ ALPER,TOPALOĞLU OYA,KARAKÖSE MELİA,ÖZBEK MUSTAFA,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Tiroid Mikronodüllerinin Değerlendirilmesinde Elastografi Skoru Ve Strain İndeksinin Tanısal Değeri
40. Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
ÇAKAL ERMAN,KARAKÖSE MELİA,ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,ŞAHİN MUSTAFA,UÇAN BEKİR,ÖZBEK MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Toll Like Reseptör 2 Ve 4 Ekspresyon Düzeyinin Akut Atak ile İlişkisinin İncelenmesi
27. Ulusal Gastroenterolojı Haftası
ZENGİN KARAKÖSE MELİA,SALMAN ESİN,AKSU KENAN,KARAKÖSE SÜLEYMAN,AKARCA ULUS SALİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Adrenal İnsidentalomalı Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri: İki Merkezli Çalışma
36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
NASIROĞLU İMGA NARİN,APAYDIN MAHMUT,IŞIK SERHAT,KARAKÖSE MELİA,BERKER DİLEK,ÇAKAL ERMAN,GÜLER SERDAR,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Graves Hastalığı ile ilişkili Evans Sendromu olgusu
7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
MUHAMMED ERKAM SENCAR,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,TUTAL ESRA,KARAKÖSE MELİA,UÇAN BEKİR,ÖZBEK MUSTAFA,ÇAKAL ERMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Papiller tiroid karsinomlu hastalarımızda servikal lenf nodu metastazını taklit eden tüberküloz lenfadeniti: 3 olgu sunumu
7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
TUTAL ESRA,KARAKÖSE MELİA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,UÇAN BEKİR,ÖZÇELİK ÖZGÜR,ÖZBEK MUSTAFA,ÇAKAL ERMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Tiroid Kanserli Hastaların Takibinde Görülen İkinci Primer Kanserler
15. Uludağ İç Hastalıkları Ulusal Kış Kongresi
KARAKÖSE MELİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Diyabetli Böbrek Hastalarında Renal Homeostazisi Korumak ve Güncel Tedavi Planları
3. Ankara Hipertansiyon Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi
KARAKÖSE MELİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Endokrin Polikliniğine Başvuran Adrenal İnsidentaloma Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
III.Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu
KARAKÖSE MELİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
69. Diyabetik ve nondiyabetik kronik böbrek hastalarında kardiyovasküler risk belirteçlerinin değerlendirilmesi
13. Diyabete Bakış Sempozyumu
KARAKÖSE SÜLEYMAN,KARAKÖSE MELİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
70. Yaygın Parankimal Kalsifikasyon ile Maskelenen Metastatik Tiroid Papiller Karsinoması: Olgu Sunumu
34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
KARAKÖSE MELİA,TOPALOĞLU OYA,DEMİRCİ TANER,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ÖZBEK MUSTAFA,ŞAHİN MUSTAFA,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
77. Obezite
Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği 1. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
KARAKÖSE MELİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. Tiroid Hormonu Rezistanslı İki Hastada Papiller Tiroid Mikrokarsinomu
36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
KARAKÖSE MELİA,ÇALIŞKAN MUSTAFA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
113. Polikistik over sendromlu hastalarda Hashimoto tiroiditi ve nodüler guatr sıklığı
7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
KARAKÖSE MELİA,Hepsen Sema,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,TUTAL ESRA,ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,ÖZBEK MUSTAFA,ÇAKAL ERMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
114. Farklı tipte tiroid kanser tiplerinin birlikte saptandığı bir olgu sunumu
7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
TUTAL ESRA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,KARAKÖSE MELİA,UÇAN BEKİR,ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,SENCAR MUHAMMED ERKAM,ÖZBEK MUSTAFA,ÇAKAL ERMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
115. Tiroid ve meme kanseri birlikteligi olan bir akromegali olgusu
7. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
TUTAL ESRA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,KARAKÖSE MELİA,UÇAN BEKİR,ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,SENCAR MUHAMMED ERKAM,ÖZBEK MUSTAFA,ÇAKAL ERMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
123. Prolaktinoma Hastalarının Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri
36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
AYÇİÇEK DOĞAN BERÇEM,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,TUTAL ESRA,IŞIK SERHAT,BERKER DİLEK,KARAKÖSE MELİA,GÜLER SERDAR,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. Lityum Tedavisi Sırasında Gelişen Graves Hastalığı: Olgu Sunumu
36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
KARAKÖSE MELİA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,CAN MÜCTEBA,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
125. Polikistik Over Sendromlu Hastaların Klinik Ve Biyokimyasal Özellikleri
36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
KARAKÖSE MELİA,AYÇİÇEK DOĞAN BERÇEM,TUTAL ESRA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ÇAKAL ERMAN,ARDUÇ AYŞE,TUNA MAZHAR MÜSLİM,BERKER DİLEK,GÜLER SERDAR,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
126. Paratiroid Karsinomu Nedeniyle Opere Olan Hastada Atipik Lokalizasyondaki Paratiroid Adenomunun Neden Olduğu Persistan Hiperkalsemi: Olgu Sunumu
36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
TOPALOĞLU OYA,UÇAN BEKİR,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,KILIÇ MEHMET,KARAKÖSE MELİA,SAYLAM GÜLESER,ÖZDEMİR ELİF,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
127. Multiple Myeloma Sekonder Gelişen Psödoakalazya: Olgu Sunumu
26. Ulusal Gastroenterolojı Haftası
KARAKÖSE SÜLEYMAN,AKYILDIZ MURAT,KIRDÖK SEÇİL,TEKİN FATİH,ZENGİN KARAKÖSE MELİA,ÖZÜTEMİZ ÖMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
128. Paratiroid Adenomu Olgularında Ötiroid Hasta Sendromu
5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
ÇALIŞKAN MUSTAFA,KARBEK BAŞAK,KARAKÖSE MELİA,DEMİRCİ TANER,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
129. Adrenal İnsidentalomalı Hastalarda Tiroid Hormonlarının İnflamasyon ve İnsülin Direnci ile İlişkisi
5. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
KARAKÖSE MELİA,KARBEK BAŞAK,TOPALOĞLU OYA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ŞAHİN MUSTAFA,ERDEN GÖNÜL,DEMİRCİ TANER,ÇALIŞKAN MUSTAFA,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
130. Kalp ve Akciğere Bası Yapan Hepatoselüler Karsinom:Olgu sunumu
26. Ulusal Gastroenterolojı Haftası
ZENGİN KARAKÖSE MELİA,AKYILDIZ MURAT,PATIR PUSEM,KARAKÖSE SÜLEYMAN,GÜNŞAR FULYA,AKARCA ULUS SALİH,ÖZÜTEMİZ ÖMER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
131. Non Hodgkin Lenfoma ile Eş Zamanlı Böbrek Adenokarsinomu: Olgu Sunumu
34. Ulusal Hematoloji Kongresi
ZENGİN MELİA,ŞAHİN FAHRİ,ÖZSAN NAZAN,ŞEN SAİT,HEKİMGİL MİNE,ÇAL ÇAĞ,SAYDAM GÜRAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
133. Parathyroid carcinoma: a report of cases
19th European Congress of Endocrinology
ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,ÇAKAL ERMAN,UÇAN BEKİR,ÇALIŞKAN MUSTAFA,TUTAL ESRA,KARAKÖSE MELİA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ÖZBEK MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
134. Evaluation of incidental 18f-FDG uptake of thyroid with ultrasonography and elastosonography.
18th European Congress of Endocrinology
TUTAL ESRA,KARAKÖSE MELİA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,APAYDIN MAHMUT,DEMİRCİ AYŞE,DEMİRCİ TANER,ÇAKAL ERMAN,ŞAHİN MUSTAFA,ÖZBEK MUSTAFA,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
135. Evaluation of serum osteoprotegerin and soluble receptor activator of nuclear factor κB ligand in obese and non-obese patients with polycystic ovary syndrome
18th European Congress of Endocrinology
TUTAL ESRA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,KARAKÖSE MELİA,DEMİRCİ TANER,ÇAKAL ERMAN,ÖZBEK MUSTAFA,ERDEN GÖNÜL,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
248. Somatostatin Analogue Treatment of a Persistant TSH-Secreting Adenoma: a report of case
19th European Congress of Endocrinology
ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,ÇAKAL ERMAN,APAYDIN MAHMUT,KARAKÖSE MELİA,UÇAN BEKİR,ÖZBEK MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
249. Clinical significance of ADAMTS1, ADAMTS5, ADAMTS9 aggrecanases and IL17, IL23, IL33 cytokines in polycystic ovary syndrome
17th European Congress of Endocrinology
KARAKÖSE MELİA,DEMİRCAN KADİR,TUTAL ESRA,DEMİRCİ TANER,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,ŞAHİN MUSTAFA,ÇELİK HÜSEYİN TUĞRUL,KAZANCI FATMANUR,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
250. Evaluation of metabolic syndrome in patients with primary hyperparathyroidism
17th European Congress of Endocrinology
ÇALIŞKAN MUSTAFA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,TUTAL ESRA,BEYSEL SELVİHAN,KARAKÖSE MELİA,APAYDIN MAHMUT,ÖZÇELİK ÖZGÜR,KIZILGÜL MUHAMMET,ÇOLAK BOZKURT NUJEN,ÇAKAL ERMAN,ÖZBEK MUSTAFA,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
251. Assessment of atrial electromechanical delay in patients with acromegaly
The 16th European Congress of Endocrinology
TOPALOĞLU OYA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,TURAK OSMAN,UÇAN BEKİR,ÇAKIR EVRİM,CEBECİ MUHAMMET,ŞAHİN MUSTAFA,ÇOLAK NUJEN,KARAKÖSE MELİA,DEMİRCİ TANER,ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
252. Cystic parathyroid adenomas: ultrasonography features
14th European Congress of Endocrinology
KARBEK BAŞAK,KARAKÖSE MELİA,ÇALIŞKAN MUSTAFA,ÇOLAK BOZKURT NUJEN,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
253. Isolated Vitamin D deficiency is not associated with non-thyroidal illness syndrome but with thyroid autoimmunity.
The Endocrine Society’xxs 95nd Annual Meeting and Expo
SAYKI ARSLAN MÜYESSER,TOPALOĞLU OYA,UÇAN BEKİR,KARAKÖSE MELİA,TUTAL ESRA,KARBEK BAŞAK,GİNİŞ ZEYNEP,ÇAKAL ERMAN,ŞAHİN MUSTAFA,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
254. Any Thyroid Function Test Abnormalities in Polycystic Ovary Syndrome Should not Attributed to Non-Thyroidal Illness Syndrome.
The Endocrine Society’xxs 95nd Annual Meeting and Expo
KARAKÖSE MELİA,TOPALOĞLU OYA,SAYKI ARSLAN MÜYESSER,GİNİŞ ZEYNEP,ŞAHİN MUSTAFA,ÇAKAL ERMAN,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
255. Changes in The Cardiovascular Risk Factors and Insulin Resistance after Curative Parathyroidectomy in Patients with Parathyroid Adenoma
The Endocrine Society’xxs 95nd Annual Meeting and Expo
ÇALIŞKAN MUSTAFA,KARBEK BAŞAK,KARAKÖSE MELİA,ÖZTÜRK ÜNSAL İLKNUR,ÇAKAL ERMAN,UÇAN BEKİR,DELİBAŞI TUNCAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce