Meram Tıp Fakültesi

ARŞ.GÖR. MEHMET MURAT IŞIKALAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

E-posta :
Bildiriler
1. RELATIONSHIP OF MATERNAL HEIGHT AND WEIGHT WITH CERVICAL LENGTH IN NULLIPAROUS PREGNANT
7TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY. CONGRESS ON GOOD MEDICAL RESEARCH
SOYSAL CENK,IŞIKALAN MEHMET MURAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEKSİNE GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ
4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ
IŞIKALAN MEHMET MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. ÜÇÜNCÜ TRİMESTERDA SAPTANAN GALEN VENİ MALFORMASYONU OLGU SUNUMU
6. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ
IŞIKALAN MEHMET MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Gebelikte aplastik anemi olgusu
3. Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi
IŞIKALAN MEHMET MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. İkinci trimester ultrasonografide fetal özofagusun değerlendirilmesi
Jinekoloji ve Obstetride Güncel Konular-1 Sempozyumu
IŞIKALAN MEHMET MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe