Personel Daire Başkanlığı

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Mevzuatın çalışanlarımıza tanıdığı her türlü özlük hakların en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, kurumun ihtiyaçlarına göre personel politikaları belirlemek, eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparak Üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

İnsan gücü planlamasını kurumun ihtiyaçlarına göre en uygun ve en verimli şekilde yapmak; çalışanlar arasında uyumlu ve güçlü ilişkileri geliştirmek; takım ruhuna sahip, değişimlere ve teknolojik gelişmelere açık ve hızla ayak uyduran, aktif, süratli ,yenilikçi, adaletli ve dürüst kişiliğe sahip bireylerin olduğu güçlü bir birim olmaktır.