Personel Daire Başkanlığı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarını, bütün Yükseköğretim Kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsayan 2547 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Akademik Personel Yasası ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Personel Dairesi Başkanlığı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesinde belirtilen;


1-Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

2-Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,

3-Tüm Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak,

4-Üniversite personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

5-Verilecek benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür.

 

Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlükleri Görev Tanımları