Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi
23.08.2016

Prof.Dr.Bilal KUŞPINAR'ın 22.08.2016 tarihinde Konya'da Düzenlenen "13. Uluslararası Gençlik Buluşması" Konferans Konuşması

           Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bilal Kuşpınar da program kapsamında “Bir Ahlak Eğitimcisi Olarak Hz. Mevlana” başlıklı İngilizce bir sunum yaptı. Konuşmasının hemen başında,  Hz. Mevlana’nın öğretilerinin kendi yaşadığı devirde ne kadar önemli ve geçerliyse, bugün de günümüz insanlığına oldukça gerekli olduğunun altını çizdi.  Öğretilerinin temellerini Kur’an ve Sünnet üzerine tesis eden Hz. Mevlana’nın, zamanının zengin ilim, irfan ve hikmet birikimini kendine özgü üslubuyla yoğurarak, özelde mensubu olduğu Müslüman toplumuna ve genelde tüm insanlığa mükemmel bir insan (insan-ı kamil) olma modelini eserlerinde ortaya koyduğuna dikkat çeken Prof. Kuşpınar; İslam, Ahlak ve Tasavvufunun tamamının edepten ibaret olduğunu ve bu kavramın da Kur’an’ın Farsça şiir dilinde yazılmış Mesnevi’sinde enine boyuna en güzel şekilde anlatıldığını örneklerle anlattı. Kuşpınar ayrıca bazı kesimlerin ve özellikle Batı’da bazı grupların, bu büyük İslam alimi ve arifini ya basit bir hümanist ya da İslam’dan uzak bir mistik gibi göstermelerinin tamamen bir fantezi olduğunu ve bu gibi algıların ve yorumların ya kasıtlı ya da bilgisizlikten kaynaklandığını belirtti. Konuşmasının sonunda, Prof. Kuşpınar İslam dünyasının farklı ülkelerinden gelen 300 den fazla gence Hz. Mevlana’nın eserlerini okumalarını ve onların üzerine kendi ülkelerinde ve kendi dillerinde çalışmalar yapmalarının daha verimli olacağını tavsiye etti.