Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

 

The International Rumi Center for the Study of Civilizations at Necmettin Erbakan University has been established to carry out, among others, the following major activities:

- To organize national and international seminars, conferences and symposiums on various aspects of civilizations.

- To build a specialized library by acquiring books, journals, archives, historical documents, pictures, paintings, documentaries, and films that have been printed and produced in various vernacular languages about world cultures  and civilizations.

- To engage in collaborative ventures and exchange of students and academics with the other similar national and international centers and institutions.

- To help students and academics who concentrate on the study of civilizations in their researches.

- To publish in Turkish and English periodical journals on civilizations.

- To help and encourage projects, studies and researches in the field of civilizations.

- To support and take part in the activities of local, regional and international centers and institutions working in conjunction with the United Nations’ Forum of the Alliance of Civilizations.

Tükçesi=

Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi diğer faaliyetlerin yanında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuştur.

-Medeniyetler hakkında çeşitli ulusal ve ulusalar arası seminerler konferans ve sempozyumlar organize etmek

-Dünya kültür ve medeniyetleri hakkında çeşitli dillerde yazılmış ve basılmış kitaplar gazeteler tarihi dokümanlar resimler ve filmlerden oluşan özel bir kütüphane kurmak

-Ulusal ve uluslararası benzer amaçlarla kurulmuş merkez ve enstitülerle öğrenci ve akademisyen değişimi yapmak ve ortak girişimlerde bulunmak

-Çalışmalarında medeniyet araştırmalarıyla ilgilenen öğrenci ve akademisyenlere yardımcı olmak

-Türkçe ve İngilizce olarak medeniyetler üzerine süreli yayınlar çıkartmak

-Medeniyetler arasında projeler araştırma ve çalışmaları desteklemek yardımcı olmak

-Birleşmiş milletler medeniyetler ittifakı forumu ile bağlantılı olarak çalışan yerel bölgesel ve uluslararası merkez ve enstitülerin faaliyetlerinde yer almak ve desteklemek