TR | EN

Üniversitemiz Hakkında

Üniversitemiz, köklü ilim geçmişine sahip Konya’da, yeni kurulan bir üniversite olmasına rağmen tıptan temel bilimlere, sosyal bilimlerden mühendisliğe kadar farklı bölümlerde ve alanlarda eğitim vermekte, geleceğimiz olan gençlerimizin maneviyatı yüksek, ahlaklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi için çaba sarf etmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 20 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 26 araştırma merkezi, 4 enstitü, yabancı diller yüksekokulu, Türk Müziği Konservatuvarı ile  8 koordinatörlük bulunmaktadır. Halen 25 bin 454’ü lisans, 2 bin 872’si ön lisans, 5 bin 664’ü lisansüstü ve bin 181’i pedagojik formasyonda olmak üzere 35 bin 171 öğrencimiz, bin 909 öğretim elemanı ve bin 149 idari personelimiz ile eğitim hayatını nitelikli bir şekilde sürdürmekteyiz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak Konya’mızın köklü ilim birikiminden aldığımız güçle, geniş akademik kadromuzla öğrencilerimizin erdemli ve birikimli bir şekilde yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Üniversitemizle sanayi sektörü arasındaki işbirliklerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin üniversite birinci sınıftan itibaren eğitim/öğretim takvimi içerisinde staj yapmalarını önemsiyor ve bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezlerimizin kullandıkları laboratuvarları günümüz şartlarına uygun şekilde geliştiriyor bu anlamda üniversitemizin araştırma altyapısını daha güçlü hale getiriyoruz. Üniversitemizin Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ismine yakışır bir şekilde önce ülkemizde, ardından tüm dünyada adından söz edilen bir üniversite olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

  

T A R İ H Ç E
 


Üniversitemiz, (Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Turizm Fakültesi), 3 Enstitü (Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve 1 Yüksekokul (Yabancı Diller Yüksekokulu) olmak üzere 10 adet akademik birimden oluşan bir Devlet Üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6005 sayılı kanun ile Konya Üniversitesi adı ile kurulmuştur.

Üniversitemiz Rektörlüğüne, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca 10.12.2010 tarihinde Prof. Dr. Muzaffer Şeker atanmıştır.

27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Meram Tıp Fakültesi Üniversitemize bağlanmıştır.

11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 sayılı Kanun ile Konya Üniversitesi’nin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Aynı yıl içinde Diş Hekimliği Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmuştur.

26.04.2013 tarih ve 28629 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu üniversitemize bağlanmıştır. Aynı yıl içinde Eğitim Bilimleri Fakültesi kapatılmış, Adalet Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

2014 yılında Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, 2015 yılında Hukuk Fakültesi kurulmuştur.

2017 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meram Meslek Yüksekokulu kurulmuş; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince 22 Kasım 2018 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili ve Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Zorlu atanmıştır.

2018 yılında Hemşirelik Fakültesi, 2019 yılında Ereğli Veteriner Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

2020 yılında Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Bugün itibariyle Üniversitemiz bünyesinde 20 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar ve 1 hastane bulunmaktadır.