Sağlık Bilimleri Fakültesi
31.07.2019

"Askıda Kitap" Projesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinden örnek bir sosyal sorumluluk projesi: Askıda Kitap

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı hikâye kitaplarını köy okullarına ulaştırmak amacıyla; Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Aydınlar Ocağı'nın katılımlarıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Konya'dan yola çıkarak 42 ilde 3365 öğrenciye 26.920 kitap ulaştırılmıştır. Bu projenin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde; Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Eczacılar Odası ve Konya Barosu kurumsal olarak,  Aydınlar Ocağı Başkanı ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜÇLÜ, Konya Tabipler Odası Başkanı Dr. Seyit KARACA, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Musa ACAR ve stantlardan set satın alan çok sayıda kıymetli hayırseverler çok önemli katkılar sağlamışlardır. Okullara kitaplar ulaştırılmış olup, öğretmenlerimizin gönderdiği fotoğraflar ve videolar sayesinde öğrencilerin mutluluğunu görmek organizasyonda yer alan sağlık bilimleri Fakültesi öğrencileri, öğretim elemanları, destekleyen kurum - kuruluşlar ve hayırseverler arasında büyük bir mutluluk kaynağı olmuştur. Sağlık Bilimleri Fakültesinde benzer sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.