Sağlık Bilimleri Fakültesi
23.12.2019

TÜBİTAK ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ (19/12/2019)

Meram TTO proje destek ofisi aracılığı ile Prof. Dr. Selim Kutlu ve Prof. Dr. Ercan Kurar’ın eğitmenliğinde Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeline yönelik TÜBİTAK araştırma projesi hazırlama eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitime Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik personeli tarafından yoğun ilgi gösterilmiş olup, azami derecede istifade edilmiştir. Söz konusu eğitime gösterilen yoğun talep Dekanlığımız tarafından da memnuniyetle karşılanmış olup, bu eğitimlerin kaliteli TÜBİTAK projelerine dönüşümü temennisiyle, Meram TTO Proje Destek Ofisimize, eğitmenlerimize ve katılım sağlayan akademisyenlerimize teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz.