TR | EN

Misyon-Vizyon

MİSYON

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz halkımızın; sağlığının korunması, geliştirilmesi ve esenlendirilmesi için çağın gerektirdiği tüm imkanları kullanarak, evrensel değerlerle hizmet verdiği insanların değerlerini bağdaştıracak donanımlı sağlık meslek mensuplarını yetiştirmek suretiyle en iyi sağlık hizmetini sunmak,

Sağlık alanında insani öğeleri önceleyen, küresel bilgi birikimine sahip, değişime ve gelişmeye açık akademisyenler yetiştirmek,

Ülkemiz insanının sağlığına katkı yapacak her türlü çabayı göstermektir. 

VİZYON

Mezunlarımızın bütüncül bir anlayışla aldıkları eğitimin sonucunda kendileriyle barışık şekilde hastalarıyla empatik iletişim kurarak,

Hizmet verdikleri hasta ve yakınlarının tıbbi sorunlarının yanında insani sorunlarına çözüm üretecek sağlık meslek mensuplarını sektöre kazandırmak,

Akademisyen ve öğrenciler için her türlü altyapının sağlanması sonucu kurumsal aidiyetin en üst noktada olduğu, fırsat eşitliğinin herkese sunulduğu, etik değerlerin tartışmasız öncelendiği, ülkemizin önde gelen fakülteleri arasında yer almaktır.