Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yusuf Yalçın İleri - Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YEŞİLTAŞ

Arş. Gör. Mustafa KAFES