Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mesleki Uygulama Komisyonu

Doç. Dr. Ayhan ULUDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YEŞİLTAŞ

Öğr. Gör. Özer ARIK