Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ULUDAĞ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Yalçın İleri (Üye)