Selçuklu Kültür ve Med. Uyg. Arş. Merkezi

MİSYONUMUZ

                                                         MİSYONUMUZ

                Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi diğer faaliyetlerin yanında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuştur.

-Medeniyetler hakkında çeşitli ulusal ve ulusalar arası seminerler konferans ve sempozyumlar organize etmek

-Dünya kültür ve medeniyetleri hakkında çeşitli dillerde yazılmış ve basılmış kitaplar gazeteler tarihi dokümanlar resimler ve filmlerden oluşan özel bir kütüphane kurmak

-Ulusal ve uluslararası benzer amaçlarla kurulmuş merkez ve enstitülerle öğrenci ve akademisyen değişimi yapmak ve ortak girişimlerde bulunmak

-Çalışmalarında medeniyet araştırmalarıyla ilgilenen öğrenci ve akademisyenlere yardımcı olmak

-Türkçe ve İngilizce olarak medeniyetler üzerine süreli yayınlar çıkartmak

-Medeniyetler arasında projeler araştırma ve çalışmaları desteklemek yardımcı olmak

-Birleşmiş milletler medeniyetler ittifakı forumu ile bağlantılı olarak çalışan yerel bölgesel ve uluslararası merkez ve enstitülerin faaliyetlerinde yer almak ve desteklemek