Selçuklu Kültür ve Medeniyeti UAM

MİSYONUMUZ

                                                       

      Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi diğer faaliyetlerin yanında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulmuştur.

  • Medeniyetler hakkında çeşitli ulusal ve ulusalar arası seminerler konferans ve sempozyumlar organize etmek
  • Dünya kültür ve medeniyetleri hakkında çeşitli dillerde yazılmış ve basılmış kitaplar gazeteler tarihi dokümanlar resimler ve filmlerden oluşan özel bir kütüphane kurmak
  • Ulusal ve uluslararası benzer amaçlarla kurulmuş merkez ve enstitülerle öğrenci ve akademisyen değişimi yapmak ve ortak girişimlerde bulunmak
  • Çalışmalarında medeniyet araştırmalarıyla ilgilenen öğrenci ve akademisyenlere yardımcı olmak
  • Türkçe ve İngilizce olarak medeniyetler üzerine süreli yayınlar çıkartmak
  • Medeniyetler arasında projeler araştırma ve çalışmaları desteklemek yardımcı olmak
  • Birleşmiş milletler medeniyetler ittifakı forumu ile bağlantılı olarak çalışan yerel bölgesel ve uluslararası merkez ve enstitülerin faaliyetlerinde yer almak ve desteklemek