Selçuklu Kültür ve Medeniyeti UAM

Dergi

                                                           

Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Yazım Kuralları
 • Ana metinler, 2500-9000 kelime aralığında (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla otuz (30) sayfa olmalıdır. Ana metin, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 11 punto büyüklüğünde, 1,15 satır aralıklıiki yana yaslı yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken kenar boşlukları 2,5 cm olarak düzenlenmelidir. Paragraf girintisi 1,25 cm olmalıdır. 
 • Dipnotlar10 punto büyüklüğünde Times New Roman fontu ile, 1 satır aralıklıiki yana yaslı olmalıdır.
 • Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerin 150-200 kelimeden oluşan Türkçe özü ve bu özün İngilizce çevirisi (Abstract), yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir.
 • Beş (5) adet anahtar kelime (keyword), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
 • Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.
 • Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Metin içinde vefat tarihi verilecekse (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.
 • Makalenin sonunda “Kaynakça” verilmelidir.
Atıf ve Referans Sistemi
 • Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style) (https://www.isnadsistemi.org/)’ni kullanmaktadır. Makalelerde yapılacak tüm atıflar ve kaynakça gösteriminde İsnad Atıf Sisteminin (İSNAD Dipnotlu) güncel versiyonu rehber alınmalıdır. Bu atıf sisteminin kullanılmadığı makaleler inceleme dışı bırakılacaktır. 


 

E-Mail:s[email protected]