Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Vizyon ve Misyon

Vizyon: Eğitim öğretim kalitesini en üst seviyede tutabilen, bölgemizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretmede önderlik eden, paydaşlarıyla işbirliği içinde olan, disiplinler arası çalışmaya önem veren, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir program olmaktır.

Misyon: Yönetim ve muhasebe, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve finans gibi alanlarda yeterli temel bilgiye sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, örgütsel sorunları tanımlayabilen, proje oluşturup gerekli analizleri yapabilen, bilişim teknolojilerini belirleyip etkin kullanabilen takım ruhuna, iletişim bilgisine ve becerisine, alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek.