Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon ve Vizyonumuz

Vizyonumuz: Üniversitemizde sinirbilim alanında var olan teknik altyapı ve bilim insanı kaynaklarını entegre ederek ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve proje üreten bir merkez olmak.

Misyonumuz: Sinirbilimle ilgili anabilim dalları arasında koordinasyonu sağlamak, farklı disiplinlerden bilim insanlarına yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, klinik ve temel tıp bilimlerinin aktif olarak yer alacağı aktarımsal tıp konseptinde bilimsel araştırmalar organize etmek, proje temelli ve özgün sinirbilim araştırmaları için etkin ve verimli araştırma laboratuvarları oluşturmak.

İlkelerimiz ve amaçlarımız:

  • Farklı fikir ve katkılara açık, etik değerlere bağlı, paylaşımcı bir yapıya sahip olmak,
  • Araştırmacılar için herkesin yararlanabileceği bilimsel araştırma imkânları sağlamak,
  • Ülkemizin sinirbilimle ilgili bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik planlamalar yapmak,
  • Multidisipliner nitelikte ve inovatif AR-GE faaliyetleri oluşturmak,
  • Bilimsel değeri ve yaygın etkisi yüksek projeler hazırlamak ve yürütmek,
  • Nitelikli bilim insanı yetiştirilmesi için çok yönlü eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Sinirbilim konularına yönelik kurs, seminer, çalıştay, sempozyum, bilimsel kongre, konferans ve benzeri ulusal ve uluslar arası etkinlikler düzenlemek,
  • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik platformlarda kurumsal tanınırlığına ve etkinliğine katkı yapmak.