Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Şeması

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Selim KUTLU                                   (Fizyoloji AD)                                   Müdür

Prof. Dr. Ercan KURAR                                  (Tıbbi Biyoloji AD)                           Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet AK                                      (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)     Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Demet AYDOĞDU                            (Radyoloji AD)                                Üye

Doç. Dr. Hasan Hüseyin KOZAK                     (Nöroloji AD)                                   Üye

Doç. Dr. Barkın İLHAN                                    (Biyofizik AD)                                 Üye

Doç. Dr. Gökhan CÜCE                                   (Histoloji AD)                                 Üye

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Faruk UĞUZ                                      (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD)

Prof. Dr. Ruhiye REİSLİ                                    (Anestezi ve Reanimasyon AD)

Prof. Dr. Figen GÜNEY                                    (Nöroloji AD)

Prof. Dr. K. Esra NURULLAHOĞLU ATALIK     (Tıbbi Farmakoloji AD)

Prof. Dr. İsmihan İlknur UYSAL                        (Anatomi AD)

Prof. Dr. Coşkun ARSLAN                                (AKEF Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık AD)

Doç. Dr. Fatih KESKİN                                      (Beyin Cerrahi AD)

Doç. Dr. Ömer Faruk AKÇA                              (Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı AD)

Doç. Dr. Z. Işık Solak GÖRMÜŞ                       (Fizyoloji AD)