Siyasal Bilgiler Fakültesi
01.12.2020

Vize Mazeret Sınavları

Ara sınavlara (vize sınavları) giremeyen, YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; dekanlığa (öğrenci işleri) mazeretlerini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak (dilekçe) başvurabilirler. Yapılan değerlendirmede mazereti uygun görülen öğrenciler vize mazeret sınavlarına girebileceklerdir. Dilekçe için tıklayınız 

Başvuru şekli: Elden ya da e-posta (ogrsbf@erbakan.edu.tr) ile

Başvuru son tarihi: 23.12.2020

Not:
1- E-posta yoluyla başvuracak öğrencilerin dilekçe ve eklerini imzalanmış ve taranmış (pdf formatında) şekilde göndermeleri gerekmektedir. 

2- Mazeret sınavları için öğrenci listesi ve mazeret sınav programı, başvuruların bitiminden sonra buradan yayınlanacaktır.

3- Teknik sorun yaşadığı için sınavı tamamlayamayan öğrencilerimizin yaşadıkları sorunu gösteren video yada fotoğrafı ayrıca Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’ne e-posta ile (uzaktanegitim@erbakan.edu.tr) iletmeleri gerekmektedir.