Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. Segâh TEKİN

Özel Kalem: 0 332 325 20 53

Email: segahtekin@erbakan.edu.tr

Adres:

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

 Köyceğiz Yerleşkesi

Köyceğiz Mahallesi, Demeç Sokak, No:39 

Meram / KONYA