Siyasal Bilgiler Fakültesi

Hakkında

Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi, 03.07.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/10404 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Aynı yıl alınan bir kararla, Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretime devam eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri tüm öğretim elemanları ve öğrencileri ile birlikte Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne aktarılmıştır. Halen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme bölümlerinde normal ve ikinci öğrenim, Uluslararası İlişkiler bölümünde ise sadece normal öğrenimde eğitim vermektedir. Maliye ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümleri hanüz aktif değildir.

Türkiye’nin gelecekteki potansiyellerini etkili bir şekilde hayata geçirecek olan bilim insanı, yönetici, iktisatçı, siyaset bilimci, diplomat ve entelektüel elitlerin yetiştirilmesi hedefinde olan fakültemizde lisans eğitim dili Türkçe olup eğitim süresi 4 yıldır.

Fakültemizin kuruluş felsefesi, Türkiye’de her dönemde ihtiyacı çok hissedilen ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatta söz sahibi olan, toplumsal sorumluluk bilinci içinde eleştirel ve bütüncül bakabilen bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, fakültemizin amacı; bilginin hızla yaygınlaştığı ve  tüketildiği günümüz bilgi çağı toplumunda, küreselleşen dünyanın gerektirdiği biçimde hızlı düşünebilen, stratejik davranabilen ve çözüm odaklı öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmek; ülkemizin siyasal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmalara öncülük etmektir.

Fakültemiz, pek çoğu uluslararası tecrübeye sahip olan, iş dünyası ve toplumsal alandaki paydaşlarımızla yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiş, deneyimli ve dinamik bir akademik ve idari kadroya sahiptir. Eğitim öğretim faaliyetlerini 12 Profesör, 9 Doçent, 18 Doktor Öğretim Üyesi ve 11 Araştırma Görevlisinden oluşan 50 akademik personelle yürüten fakültemizde nitelikli mezunlar yetiştirilmektedir.

Ders müfredatları  bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı çalışma hayatında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmaktadır.

Siyasal Bilgiler Fakültemizi kazanan öğrencilerimizin bir yandan Farabi, Mevlana ve Erasmus programları vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışındaki farklı akademik ortamları tecrübe etmeleri teşvik edilirken; diğer yandan yan dal ve çift ana dal uygulamaları ile farklı alanlarda çalışmalarına imkân verecek donanımlar kazanmaları sağlanmaktadır.

Fakültemiz, öğrencilerine kariyer gelişimi ve istihdam olanakları sağlama hususunda gerekli her türlü kolaylığı sağlamaktadır.