Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hakkımızda

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemizin kuruluş kanunuyla birlikte 2010 yılında lisansüstü programların açılması, yürütülmesi ve geliştirilmesi amacı ile kurulmuş ve akademik hayata başlamıştır.

Enstitümüz, uluslararası tecrübeye sahip olan, iş dünyası ve toplumsal alandaki paydaşlarımızla yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiş, deneyimli ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Enstitü bünyesinde bulunan anabilim dallarının ders müfredatları bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı hem akademik yaşamda hem de piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sürekli ilerleme ve gelişmeyi amaçlayarak nitelik ve nicelik olarak daha ileri seviyelere ulaşmak, çağdaş bilimin öncü kuruluşlarından biri olmak, günümüz küreselleşen dünyanın gereklerini bilen, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, nitelikli bireyler yetiştirmek ve Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı yapmayı hedef olarak belirlemiştir. Enstitümüz bünyesinde aşağıdaki alanlarda Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ile Doktora eğitimi verilmektedir: