Sosyal Bilimler Enstitüsü

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan yüksek lisans ve doktora programlarının temel amacı lisansüstü eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinin yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayıp; küreselleşmiş bir dünyanın gerektirdiği nitelikli, analitik düşünebilen, alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip, yaşanan değişim ve dönüşümü okuyabilecek ve onu yönlendirebilecek öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmek; ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmalara öncülük etmektir.


Vizyonumuz

Üniversitemiz genel vizyonu çerçevesinde, lisansüstü araştırma ve eğitim alanında yenilikçi ve yol gösterici, günümüz küresel dünyasına uygun teknik ve mesleki bilgiyle donatılmış, girişimci, yenilikçi, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek.