Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüzde Açık Olan Programlar

ANABİLİM DALI  BİLİM DALI  PROGRAM
Bankacılık Anabilim Dalı  Risk Yönetimi  Tezli Yüksek Lisans
Bankacılık Anabilim Dalı  Risk Yönetimi  Tezsiz Yüksek Lisans
Bankacılık Anabilim Dalı  Bankacılık ve Sigortacılık  Tezli Yüksek Lisans
Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans
Dilbilimi Anabilim Dalı  Dilbilimi   Tezli Yüksek Lisans
Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı  Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans
Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı  Ekoturizm Rehberliği  Tezsiz Yüksek Lisans
Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi Anabilim Dalı Erken Çocuklukta Ahlak ve Değerler Eğitimi  Tezsiz Yüksek Lisans
Felsefe Anabilim Dalı  Felsefe Doktora
Felsefe Anabilim Dalı  Felsefe Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi  Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Eğitimi  Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi  Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi  Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi  Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Psikolojisi  Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi  Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe Tarihi  Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe Tarihi  Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi  Tezli Yüksek Lisans
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Doktora
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mantık Tezli Yüksek Lisans
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doktora
Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları Tezli Yüksek Lisans
Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans
Grafik Anabilim Dalı Grafik Tezli Yüksek Lisans
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı  Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  Tezsiz Yüksek Lisans
İç Mimari ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans
İktisat Anabilim Dalı İktisat  Doktora
İktisat Anabilim Dalı İktisat  Tezli Yüksek Lisans
İktisat Anabilim Dalı İktisat  Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim
İktisat Anabilim Dalı Dış Ticaret Uygulamaları Tezsiz Yüksek Lisans
İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme Anabilim Dalı İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme Tezsiz Yüksek Lisans
İslam İktisadı Anabilim Dalı İslam İktisadı Tezli Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi  Tezli Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi  Doktora
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Edebiyatı  Doktora
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları  Tezli Yüksek Lisans
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları  Doktora
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi ve Sanatları  Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı İşletme Doktora
İşletme Anabilim Dalı İşletme  Tezli Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı İşletme  Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim
İşletme Anabilim Dalı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman  Tezli Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman  Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı İşletme İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon  Tezli Yüksek Lisans
İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Doktora
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku  Tezli Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku  Tezsiz Yüksek Lisans
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Doktora
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Yönetimi  Tezli Yüksek Lisans
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Maliye Anabilim Dalı  Maliye   Tezli Yüksek Lisans
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik  Anabilim Dalı  Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik  Anabilim Dalı  Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans
Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans
Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans
Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı Rekreasyon Yönetimi  Doktora
Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı Rekreasyon Yönetimi  Tezli Yüksek Lisans
Resim Anabilim Dalı Resim  Tezli Yüksek Lisans
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Sanat Tarihi Tezli Yüksek Lisans
Seramik Anabilim Dalı Seramik Tezli Yüksek Lisans
Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı  Sinema ve Televizyon Tezli Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yerel Yönetim ve Siyaset Tezsiz Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kurumsal Yönetim ve Liderlik  Tezsiz Yüksek Lisans
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Doktora
Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji  Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim
Sosyoloji Anabilim Dalı Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk Tezsiz Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezli Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezsiz Yüksek Lisans
Tarih Anabilim Dalı Tarih Doktora
Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Doktora
Tarih Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri  Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagatı Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagatı Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Hadis Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku  Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Hukuku Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Mezhepleri Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam  Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam  Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı K.Kerim Okuma ve Kıraat İlmi  Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı K.Kerim Okuma ve Kıraat İlmi  Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf  Doktora
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir  Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir  Doktora
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Turizm İşletmeciliği Doktora
Turizm Rehberliği Anabilim Dalı  Turizm Rehberliği    Tezli Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
Türk Müziği Anabilim Dalı Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans
Türk Müziği Anabilim Dalı Türk Müziği Tezsiz Yüksek Lisans
Türk Müziği Anabilim Dalı Türk Müziği Doktora
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler  Doktora
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler  Tezli Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler İngilizce Tezli Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler İngilizce Doktora
Uluslararası Ticaret ve Finansman Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezli Yüksek Lisans
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans