Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerine İlişkin Formlar

 
FORMLAR AÇIKLAMALAR
GENEL FORMLAR
Öğrenci Dilekçe Formu Öğrencilerimizin herhangi bir konu ile ilgili Enstitümüze dilekçe vermek istediklerinde bu form kullanılır.
Ücret İade Dilekçe Formu Harç iadesi talep edilmesi durumunda bu form doldurularak Enstitümüze başvuru yapılır.
Askerlik Tehir Formu Askerlik tehir işlemi yapılmak istendiği takdirde bu form doldurularak başvuru yapılır
Askerlik Tehir İptal Formu Askerlik tehir iptali işlemi yapılmak istendiği takdirde bu form doldurularak başvuru yapılır
Af Kanunundan Faydalanma Formu Af Kanunu yürürlüğe girdiği takdirde Enstitümüzle ilişiği kesilen öğrenciler tarafından bu kanundan faydalanmak istendiği takdirde bu formla birlikte başvuru yapılır.
KAYIT
Kesin Kayıt Formu Enstitümüze kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz tarafından bu form doldurulur.
Kayıt Dondurma Formu Lisansüstü Yönetmeliğimizin 10. Maddesi 6.fıkrasında belirtilen nedenlerle kayıt dondurma talebi bulunan öğrencilerimiz tarafından bu form doldurularak Enstitümüze başvuru yapılır.
Kayıt Sildirme Formu Kendi isteği ile kayıt sildirme işlemi yapmak isteyen öğrencilerimiz tarafından bu form doldurularak Enstitümüze Başvuru yapılır.
DANIŞMAN ATAMA
Danışman Değiştirme Formu Danışmanını değiştirmek isteyen öğrenci tarafından bu form doldurulur.
Danışmanlıktan Ayrılma ve Yeni Danışman Atama Danışmanlıktan ayrılmak isteyen öğretim üyesi tarafından bu form doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilir.
DERS
Mazeretli Ders Kayıt Formu Ders kaydını zamanında yapamayan mazereti bulunan öğrenci tarafından bu form doldurularak danışmanın tarafından Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilir
Mazeretli Danışman Onayı Formu Danışman onayını yapamayan öğretim üyesi tarafından bu form doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilir
Ders Saydırma Formu Daha önceden alınmış olan dersleri ders yükünden saydırmak isteyen öğrenciler için bu form doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilir.
Açılmayan/Başarısız Ders Yerine Başka Ders Alma Formu İlgili yarıyılda açılmayan ve tekrara kalınan dersler için bu form doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilir.
Ders Ekleme - Bırakma Formu Ders eklemek ya da bırakmak isteyen öğrenciler için bu form doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilir.
PROJE
Proje Değerlendirme Formu Dönem Projesini tamamlayan öğrenciler için doldurulur. Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilir.
MEZUNİYET
Mezuniyet Formu Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için doldurulur.