Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF), Üniversitemizin kuruluş kanunuyla birlikte 2010 yılında akademik hayata başlamıştır. Fakültemizin kuruluş felsefesi, sosyal bilimlerin bütüncül bir yapı arz ettiği ve bu alanda yapılan araştırmaların ve eğitimin de disiplinler arası bir bakış açısını gerektirdiği anlayışına dayanmaktadır

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin amacı bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve  tüketildiği bilgi çağında, küreselleşmiş bir dünyanın gerektirdiği hızlı düşünebilen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, rekabetçi koşulların gerektirdiği esneklik ve uyumu gösterebilen öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmek; ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmalara öncülük etmektir.

Fakültemiz, pek çoğu uluslararası tecrübeye sahip olan, iş dünyası ve toplumsal alandaki paydaşlarımızla yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiş, deneyimli ve dinamik bir akademik ve idari kadroya sahiptir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde Dilbilim, Felsefe, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri mevcut olup, tüm bölümlerde öğretim faaliyeti devam etmektedir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları  bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı çalışma hayatında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmaktadır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesini kazanan öğrencilerimizin bir yandan Farabi ve Erasmus programları vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışındaki farklı akademik ortamları tecrübe etmeleri teşvik edilirken; diğer yandan yan dal ve çift ana dal uygulamaları ile onların farklı alanlarda çalışmalarına imkan verecek donanımlar kazanması sağlanmaktadır. Ayrıca yerel ve ulusal kurumlarla yapılan protokollerle, isteyen öğrencilerimize yaz aylarında staj imkanları sunulmaktadır.

Fakültemiz, öğrencilerin kariyer gelişimi ve istihdam olanakları hususunda bütün imkanlarını seferber etmektedir.