Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
18.03.2022

2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal Sonuçları

Liste İçin Tıklayınız.


Kayıt Tarihleri : 21-23 Mart 2022


İSTENEN BELGELER
1-) Öğrenci Belgesi
2-) Not Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim Kurumundan alacağı, “izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları ve genel ağırlıklı not ortalamasını gösteren” resmi onaylı belgenin aslı),
3-) ÖSYM Yerleşme Belgesi (Doğrulama Kodlu)
4-) ÖSYM Sonuç Belgesi (Doğrulama Kodlu)
5-)İlk Yüzde Yirmiye Girdiğine Dair Belge
6-)Müfredat Durumunu Gösterir Belge (Müfredatlarındaki tüm dersleri başardığını gösterir belge)