TR | EN

HİZMET STANDARTLARI

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

1

Gelen-Giden Evrak Kayıt

1- İlgili Evrak ve Ekleri

1 Gün

2

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici ve Görevlendirme Talepleri

1- Dilekçe

2- Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

10 Gün

3

İzin İşlemleri

1- İzin Formu

2 Gün

4

Bilgi Edinme Başvuruları

1- Dilekçe

15 Gün

5

İntibak İşlemleri

1- Dilekçe

2- Diploma

2 Gün

6

Personel İşe Başlama/İşten Ayrılma

1- Atama Onayı

2- Nakil Bildirimi(Naklen Gelen İçin)

3- Göreve Başlama Yazısı

4- Görevden Ayrılış Yazısı

5- İlişik Kesme Formu

6- Mal Bildirimi(Yeni başlayanlar ve İşten ayrılanlar)

4 Gün

7

Emeklilik İşlemler

1- Dilekçe

2- Şahıs Emekli Kesenekleri

3- Fotoğraf

5 Gün

8

Duyurular

1- Duyuru Afişi veya Metni

1 Gün

9

Öğretim Elemanı Alımı

1- İlanda istenilen belgeler

60 Gün

10

Kayıt Yenileme (Mazeretli)

1- Dilekçe

2- Mazeretini Belirten Belge

3- Derse Yazılma Formu

4- Banka Dekontu

Akademik Takvim

11

Mazeret Sınavı

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Mazeretini Belirten Belge

10 Gün

12

Tek Ders Sınavı

1- Tek Ders Başvuru Dilekçesi

2- Not Durum Belgesi

10 Gün

13

Sınav Notuna İtiraz

1- Dilekçe

10 Gün

14

Ders Muafiyetlerinin yapılması

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Not Durum Belgesi

3- Onaylı Ders İçerikler

12 Gün

15

Kayıt Dondurma İşlemler

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge

12 Gün

16

Yatay Geçiş İşlemleri

1- Dilekçe

2- Transkript ve Disiplin Cezası Belgesi

3- Ders İçerikleri

4- ÖSYM Belgesi

Yatay Geçiş Takvimi

17

Ders İçeriği Dökümü

1- Dilekçe

2 Gün

18

Öğrenci Kayıt Sildirme

1- Dilekçe

2- İlişik Kesme Formu

3- Öğrenci Kimliği

15 Gün

19

Mezuniyet İşlemleri

1- Transkript(Bölümünden Mezun olmasında sakınca yoktur onaylı)

2- Fakülte Yönetim Kurulu

15 Gün

20

Başka Üniversiteden Ders Alma

1- Dilekçe

2- Ders İçerikleri

15 Gün

21

Burs İşlemleri

1- Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler

 

30 Gün

22

Taşınır Mal İşlemleri ve Malzeme İstekleri(Depodan)

1- Malzeme Talep Formu

2- Taşınır İstek Belgesi

5 Gün

23

Staj İşlemleri

1- Staj Kabul Formu

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3- Staj Defteri(Fakülte Web Sayfasından)

Staj Takvimi

24

Öğrenci Teknik Gezi

1- Araç Talep Formu

2- Katılacaklar Listesi(T.C Kimlik Numaraları ile)

20 Gün

25

Farabi/Erasmus İşlemleri

1- İstenecek İlgili belgeler

Farabi/Erasmus Takvimi

26

Öğrenci Temsilci Seçimi

1- Dilekçe

15 gün

27

Maaş İşlemleri

1- Eklenecek Tüm Yasal Belgeler

Her ayın 10.ncu günü

28

Emekli Kesenekleri İşlemleri

1- Bordro veya KBS

Her ayın 20. günü

29

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu

1- Dilekçe

2- Aile Durum Bildirimi

3- Nakil Bildirimi

4- Atama Kararnamesi

5- İşe Başlama Yazısı

6- Mesafe Cetveli

7- Yolluk Bildirimi

12 Gün

30

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

1- Onay

2- Yolluk Bildirimi

3- Katılım Belgesi

4- Ulaşım Gideri Belgeleri

12 Gün

31

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

1- Dilekçe

2- Davet Mektubu veya Sunum Programı 3- Görevlendirme Yazısı

4- Yolluk Bildirimi

5- Görev tarihleri/giriş-çıkış tarihleri

15 Gün

32

Ekders ve Ödemeleri

1- Ek Ders Ücret Formu

2- Fazla Mesai Çizelgesi

15 Gün

33

3 Mal ve Hizmet Alımı (Doğrudan Temin)

1- Teklif Mektubu

2- Piyasa Araştırma Tutanağı

3- Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli

4- Onay

5- Fatura

6- Taşınır İşlem Fişi

7- Muayene Komisyon Kararı veya Tutanak

15 Gün

34

Ölüm Yardımı Ödeneği

1- Dilekçe

2- Ölüm raporu

1 Gün

35

Doğum Yardımı Ödeneği

1- Dilekçe

2- Doğum Raporu

5 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine gerek durumunda ikinci müracaat yerine başvurunuz.