TR | EN

Görev Tanımları Hizmetli

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İç Kontrol Sistemi

   Görev Tanımları

GÖREVİN ADI                :Hizmetli

GÖREVİN KAPSAMI    : Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

 1. GÖREVİN KISA TANIMI

Bulunmuş olduğu birimde görevini ilgilendiren tüm konularda gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

 1. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR
  1. Sorumluluğunda olan iç ve dış alanların düzenli, temiz ve sağlığa uygun olmasını, birimlerin bina, eklenti ve katlarında yerleşimin düzeninin devamının sağlanması,
  2. Sınıf, laboratuvar, koridor gibi alanların havalandırılması,
  3. Fotokopi, teksir gibi işlere yardımcı olmak, evrak dağıtımını gerçekleştirmek,
  4. Elektrik, su, cam, çerçeve, kapılarda vb. aksaklıkları yüksekokul sekreterine bildirmek, yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek.
  5. Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlar
  6. Hizmetli görev bakımından Fakülte/ Sekreterine karşı sorumludur

 1. YETKİLERİ
 2. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şef – Fakülte Sekreteri

 1. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI
 2. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER
  1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  3. Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.
  4. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak.
 3. SORUMLULUK:

Fakültelerde Hizmetli, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcısı ve Dekana karşı sorumludur.