Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İdari Personel1


 
.

Saliha Kofal
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Bölüm Sekreterliği

T:  0 332 325 20 57 - 4261
M: skofal@erbakan.edu.tr


 
 

Ahmet Çelik
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreterliği

T: 0 332 325 20 57 -  4263
M: acelik@erbakan.edu.tr


 
 

İdris Akpınar
Tekniker
Satın Alma-Ayniyat

T:  0 332 325 20 57 –  4260
M: iakpinar@erbakan.edu.tr


 
 

Selçuk Fidancı
Bilgisayar İşletmeni 
Satın Alma – Ayniyat

T:  0 332 325 20 57 –  4256
M: sfidanci@erbakan.edu.tr


 
 

Abdulkadir Kaplan
Programcı
Öğrenci İşleri

T:  0 332 325 20 57 - 4267
M: akaplan@erbakan.edu.tr


 
 

Hakan Kocaoğlu
Kütüphaneci
Kütüphane

T:  0 332 325 20 57 - 4331
M: hkocaoglu@erbakan.edu.tr


 
 

Sümeyye Zenciroğlu
Bilgisayar İşletmeni
Dekanlık Özel Kalem

T:  0 332 325 20 57 - 4251
MAİL: szenciroglu@erbakan.edu.tr


 
 

Şeyma Mavi
Sürekli İşçi
Personel İşleri

T:  0 332 325 20 57 - 4259
M: smavi@erbakan.edu.tr


 
 

Hatice Nur Balcı
Sürekli İşçi
Personel İşleri

T:  0 332 325 20 57 - 4258
M: hkuntoglu@erbakan.edu.tr


 
 

Mehmet Erdemir
Sürekli İşçi
Muhasebe

T:  0 332 325 20 57 - 4257
M: merdemir@erbakan.edu.tr


 
 

Davut Mustafa Gargalık
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri

T:  0 332 325 20 57 - 4268
M: mdgargalik@erbakan.edu.tr