Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Çalıştay Nedir?

              Çalıştay, belli bir konuyu bilimsel açıdan ve geniş bir perspektifle tartışmak amacıyla ilgili konuda bilgi ya da uzmanlık sahibi kişilerin katılım sağladığı ve fikirlerini sunduğu bilimsel bir toplantıdır. Çalıştaya dahil olan katılımcıların sayısı, tartışılacak konuya, konuya dair alt başlıklara ve çalıştay için ayrılan zamana göre değişkenlik göstermektedir. Çalıştaylar, belli bir konuda derinlemesine bir bilgi akışı ve tartışma ortamı sağlayıp kısa bir süre içerisinde konuya ya da soruna ilişkin çözüm önerilerini ortaya koyması dolayısıyla önemli birer akademik toplantı niteliğindedir.