Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal Bilim Öğrenci Çalıştaylarının Amacı Nedir?

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan Sosyal Bilim Öğrenci Çalıştayları ile fakültemizde eğitim gören lisans öğrencilerinin akademik ve entelektüel gelişimine bilimsel toplantılar vesilesiyle katkıda bulunmak, belli bir konuda fikir ya da görüş sahibi olan ve farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerimizi bir araya getirmek, öğrencilerin farklı bölümlerden hocaların moderatörlüğünde belli bir konuda derinlemesine tartışma ortamına dahil etmek ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sunmalarına fırsat vermek, ileride yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerimizi akademik bir ortama ve akademik teamüllere aşina kılmak hedeflenmektedir.

Bu çalıştaylar vesilesiyle farklı disiplinlerden öğretim elemanlarının ve öğrencilerin eğitim süreçlerine dahil olduğu Fakültemiz daha canlı bir akademik ortama sahip olacaktır.